อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบายมุข

อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบายมุข

สสส. สานพลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย” ดึงอัตลักษณ์ คุณค่าของอยุธยา ลดพื้นที่เสี่ยง สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ผลักดันสู่นโยบายการพัฒนาจังหวัดสู่ ‘เมืองสุขภาวะ’

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , เครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง –  สถานีข่าว Cable Channel 37HD , บริษัท สินธิวา เคเบิลทีวี จำกัด , สถานีข่าวเอทีวีนิวส์ , สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายสุขภาวะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  และ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน (มรพ.) เปิดเวที “อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย” ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา  ณ อยุธยา ซิตี้พาร์ค 

เพื่อเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน จ. พระนครศรีอยุธยา  ได้มองภาพอยุธยาในวันนี้ เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาเมืองอยุธยา ให้เป็นเมืองสุขภาวะ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคม ที่ปลอดภัยจากอบายมุข และสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ การพนัน และอุบัติเหตุ

อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบายมุข

น.ส. รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก กล่าวว่า การสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักต่อสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ตนเอง เป็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ที่นำมาออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ส่องมติ "สมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ" สร้าง กทม. สู่เมืองสุขภาวะ

เปิด“พื้นที่สุขภาวะ” ปรับพฤติกรรมรับชีวิตวิถีใหม่

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี เดือนมีนาคม 66 ทั้งลงทะเบียน - Walk in เช็กที่นี่

 

เผยปัจจัยเสี่ยงจ.อยุธยาที่น่าเป็นห่วง

จากรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2564 โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความชุกของนักดื่มในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.5 และที่น่าเป็นห่วงคือพบมีพฤติกรรม ‘การดื่มแล้วขับ’ ร้อยละ 31.5 ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางที่คร่าชีวิตคนหนุ่มสาววัยทำงาน อายุ 20-24 ปี เฉลี่ยปีละกว่า 40 ราย  ส่วนใหญ่พบเป็นรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุ  ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า

น.ส. รุ่งอรุณ กล่าวต่อว่า สสส. ได้ทำงานขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนต่าง ๆ ร่วมกับพี่น้องประชาชน และภาคีเครือข่ายต่างๆโดยพบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ในอีกด้านหนึ่งยังมีผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบายมุข

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.89 แต่ภาพรวมสังคมไทยยังพบว่ามีกลุ่มเด็กเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.10 เมื่อเทียบกับปี 2558 ทีมีเพียงร้อยละ 3.30 ด้วยความเชื่อผิด ๆ ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สารเสพติด และไม่มีอันตราย 

ขณะที่ปัญหาพนันส่งผลกระทบต่อรายได้และหนี้ครัวเรือนของจังหวัด พบมีคนเล่นพนันร้อยละ 51.4 เป็นนักพนันหน้าเก่า 344,130 คน และนักพนันหน้าใหม่ 3,322 คน โดยมีการยอมรับว่าเล่นพนันจนติดร้อยละ 12.2 ซึ่งข้อมูลทางสุขภาพและสังคม

อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบายมุข

 

ปักธงชัยประกาศเจตนารมณ์ สร้างพื้นที่สุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง

ทั้งหมดนี้  สะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหาที่ผู้ที่จะมาแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ดีที่สุดก็คือ คนในชุมชน และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด โดย สสส. และภาคีเครือข่าย พร้อมเป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของจังหวัด และชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข เฝ้าระวัง และป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของพระนครศรีอยุธยา

"การจัดเวทีในครั้งนี้จึงเป็นการปักธงชัยที่ดีในการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อจัดระบบการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ลดพื้นที่เสี่ยง เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ ด้วยการแสดงศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย เป็นเมืองสุขภาวะของทุกคน"น.ส. รุ่งอรุณ กล่าว

อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบายมุข

การขยายเมือง ส่งผลการไหลบ่าของอบายมุขสูงอยุธยา

นายกกชัย  ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบทิศทางการขับเคลื่อน จ. พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์ มีความอยู่ดีกินดี มีผู้คนมาท่องเที่ยวอย่างสนุก และปลอดภัย ทุกชุมชนทุกส่วนงานต้องร่วมแรง ร่วมใจกันลดพื้นที่เสี่ยง สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ชูคุณค่าและอัตลักษณ์ของจังหวัด

“จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองสำคัญของประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้เป็นมรดกโลก เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอยุธยา และคนไทย  แต่ด้วยการขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การไหลบ่าของอบายมุขต่าง ๆ  ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด  การพนัน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"นายกกชัย  กล่าว

นอกจากนั้น การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่แล้ว  อยุธยาได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในมิติสุขภาพและสังคมด้วย ตามมาตรการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ทั้งเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด  และการพนัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยายึดมั่นการทำงานตามนโยบายรัฐและเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเข้มงวด มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสังคม

อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบายมุข

ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีการจัดการระบบการให้บริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง  และเสริมความเข้มแข็งให้ภาคชุมชน และพร้อมที่จะเชื่อมประสานการทำงานกับ สสส. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นแดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ไร้อบาย ด้วยการขยายพื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสารสร้างสุข

รณรงค์สร้างวิถีวัฒนธรรมปลอดอบายมุข

ด้าน นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์ ผู้บริหารสำนักข่าวเอทีวี นิวส์ และ บริษัท สินทิวา เคเบิล อยุธยา จำกัด ในฐานะตัวแทนสื่อมวลชน และสื่อท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดเวทีเสวนา และระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อต้องการผลักดันให้เกิดการสานพลังความร่วมมือในภาคส่วนต่าง ๆ ได้รู้จัก และต่อยอดการทำงานต่อไป

เริ่มต้นจากสร้างความรู้และความเข้าใจในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ลดพื้นที่เสี่ยง จากพี่ ๆ เครือข่ายสุขภาพและภาคประชาสังคม  การนำเสนอมาตรการชุมชนเพื่อสร้างวิถีวัฒนธรรมปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เลี่ยงพนัน การควบคุมบังคับใช้กฎหมายของราชการที่เกี่ยวข้อง

อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบายมุข

สิ่งเหล่านี้ เป็นประเด็นการสื่อสารรณรงค์ที่สำคัญ ซึ่งเครือข่ายสื่อมวลชน และสื่อเคเบิลท้องถิ่นของอยุธยา  จะต้องเกาะติด เจาะลึก นำมาสื่อสาร เพื่อร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองสุขภาวะ ที่อยู่ดีกินดี และปลอดภัย

อยุธยา...แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบายมุข