เช็กสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมีนาคม 2566 โอนวันไหน เช็กช่องทางที่นี่!

เช็กสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมีนาคม 2566 โอนวันไหน เช็กช่องทางที่นี่!

เช็กสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี งวดเดือนมีนาคม 2566 โอนวันไหน ? เช็กช่องทางที่นี่ !

ติดตามความคืบหน้า "เงินอุดหนุนบุตร" หรือโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566 หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท

โดยงวดเดือนมีนาคม 2566 นี้ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการ "โอนเงินอุดหนุนบุตร" ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่ยื่นลงทะเบียน ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องใช้บัญชีธนาคารที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน (ธนาคารใดก็ได้)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไทมไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2566 มีดังนี้ 

 • ตุลาคม 2565  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • มกราคม 2566  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566  วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566  วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • พฤษภาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • มิถุนายน 2566  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

เช็กสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมีนาคม 2566 โอนวันไหน เช็กช่องทางที่นี่!

ผู้ปกครองตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลอัพเดท ทุกวันที่ 8 ของเดือน

ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านเว็บ คลิกลิงก์ 
 2. ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

เช็กสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมีนาคม 2566 โอนวันไหน เช็กช่องทางที่นี่!

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (600 บ./คน/เดือน) โดยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 วิธี คือ

1.ลงทะเบียน ณ เทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด - ผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

2.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ที่สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

ผู้ปกครอง 
- เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
- สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บ./คน/ปี
- สามารถรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน

เด็กแรกเกิด 
- อายุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย
- ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนด

เช็กสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมีนาคม 2566 โอนวันไหน เช็กช่องทางที่นี่!

ข้อแนะนำ

- หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ

- หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

- หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็ก และเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037- 9767, 08- 3431- 3533, 06 -5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน