โควิด-19 อัปเดตล่าสุด มีอาการ-ไม่มีอาการ ATK ขึ้น 2 ขีดต้องกักตัวนานแค่ไหน

โควิด-19 อัปเดตล่าสุด มีอาการ-ไม่มีอาการ ATK ขึ้น 2 ขีดต้องกักตัวนานแค่ไหน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" สถานการณ์การติดเชื้อล่าสุด ผู้ป่วยมีอาการ ไม่มีอาการ รวมถึงการตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดนั้น จะต้องใช้เวลากักตัวนานแค่ไหน

(24 ม.ค.2566) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" สถานการณ์การติดเชื้อล่าสุด ผู้ป่วยมีอาการ ไม่มีอาการ รวมถึงการตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดนั้น จะต้องใช้เวลากักตัวนานแค่ไหน

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน การปรับแนวทางตามสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยุคของโอมิครอน ความรุนแรงลดลง การกักตัวในผู้ป่วยตามคำแนะนำของ องค์การอนามัยโลก ล่าสุดดังนี้

1.ผู้ป่วยโควิด-19 ถ้าไม่ได้มีการตรวจซ้ำ ให้กักตัว 10 วัน นับจากมีอาการ ถ้ามีการตรวจ ATK ซ้ำ ถ้าได้ขีดเดียวก็พ้นการกักตัว

2.ผู้ป่วยไม่มีอาการแต่ตรวจพบ (ATK 2 ขีด) ให้แยกกักตัวเพียง 5 วัน

การใส่หน้ากากอนามัยยังจำเป็นหรือไม่?

องค์การอนามัยโลก ยังแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย ดังนี้

1.ในผู้สัมผัสผู้ป่วย ใส่หน้ากากอนมัย 5-7 วัน จนพ้นระยะฟักตัว ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจหรือสงสัยเป็นโควิด

2.กลุ่มเสี่ยงสูง อย่างที่เรารู้กันใน 608

3.เมื่อไปอยู่ในคนหมู่มาก สถานที่ปิด เช่น รถไฟฟ้า รถบัส และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ

 

อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ในไทย

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในรอบสัปดาห์ ช่วงระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2566 ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ รักษาตัวในโรงพยาบาล 627 ราย (เฉลี่ยรายวัน จำนวน 90 ราย/วัน) ส่งผลทำให้ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบันตัวเลขอยู่ที่ 2,593 ราย

พบยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่จำนวน 44 ราย (เฉลี่ยรายวัน จำนวน 6 ราย/วัน) ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 167 คน 

จำนวนการให้ "วัคซีนโควิด-19" ณ วันที่ 21 ม.ค.2566 มีการให้วัคซีน สะสม 144,570,456 โดส เพิ่มขึ้น 4,119 โดส ดังนี้

  • วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,189,704 โดส เพิ่มขึ้น 313 โดส
  • วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 53,673,080 โดสเพิ่มขึ้น 554 โดส
  • เข็มที่ 3 ขึ้นไป 33,707,672 โดส เพิ่มขึ้น 3,252 โดส

 

โควิด-19 อัปเดตล่าสุด มีอาการ-ไม่มีอาการ ATK ขึ้น 2 ขีดต้องกักตัวนานแค่ไหน