ประกาศฉบับสุดท้าย กรมอุตุฯ เตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

ประกาศฉบับสุดท้าย กรมอุตุฯ เตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศฉบับที่ 6 เตือน คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในวันนี้อีก 1 วัน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 6 (364/2565) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565)

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในวันนี้อีก 1 วัน (26 ธ.ค. 65)

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่ เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา จะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

ประกาศฉบับสุดท้าย กรมอุตุฯ เตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง