"น้ำท่วมนนทบุรี" ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัย เพิ่ม 2 อำเภอ

"น้ำท่วมนนทบุรี" ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัย เพิ่ม 2 อำเภอ

สถานการณ์น้ำท่วม จ.นนทบุรี ล่าสุดทางจังหวัดประกาศ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ

สถานการณ์น้ำท่วม จ.นนทบุรี ล่าสุดทางจังหวัดประกาศ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนนทบุรี และ อำเภอบางบัวทอง

 

สำหรับพื้นที่ "น้ำท่วม" อำเภอเมืองนนทบุรี (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง 

 • ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 5
 • ชุมชนดงตาล 2 หมู่ที่ 5
 • ชุมชนพิกุลพัฒนา หมู่ที่ 1 และ 5
 • ชุมชนเพชรธานี หมู่ที่ 3
 • ชุมชนร่วมศุภ - ชัยมงคล หมู่ที่ 1
 • ชุมชนสามชัย  - อินถนอม หมู่ที่ 1
 • ชุมชนพูลศรี - ส่องสี หมู่ที่ 1 และ 4
 • ชุมชนอภิรักษ์พัฒนา หมู่ที่ 1
 • ชุมชนเมืองวัฒนา - ตะไคร้ หมู่ที่ 1 และ 4
 • ชุมชนคลองบางสีทอง หมู่ที่ 4 และ 5
 • ชุมชนคลองบางสีทอง 2 หมู่ที่ 4 และ 5
 • ชุมชนคลองบางสีทอง  3 หมู่ที่ 4 และ 5

ตำบลบางกร่าง

 • ชุมชนจิตวิสุทธิ์ หมู่ที่ 1
 • ชุมชนจิตวิสุทธิ์ 2 หมู่ที่ 1
 • ชุมชนสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 
 • ชุมชนปัญฐิญา - ปิ่นทอง หมู่ที่ 1 , 3 และ 9
 • ชุมชนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 2 หมู่ที่ 9
 • ชุมชนภิรมย์นภา หมู่ที่ 1

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ 

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางรักน้อย

ในส่วนของพื้นที่ อำเภอบางบัวทอง (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตำบลโสนลอย หมู่ที่ 4

 

"น้ำท่วมนนทบุรี" ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัย เพิ่ม 2 อำเภอ

 

"น้ำท่วมนนทบุรี" ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัย เพิ่ม 2 อำเภอ

 

"น้ำท่วมนนทบุรี" ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัย เพิ่ม 2 อำเภอ

 

CR : ข่าวคนนนท์