พิษ "พายุโนรู" น้ำท่วมขอนแก่นล่าสุด ผู้ประสบภัยครอบคลุมเขตเทศบาลแล้ว 40%

พิษ "พายุโนรู" น้ำท่วมขอนแก่นล่าสุด ผู้ประสบภัยครอบคลุมเขตเทศบาลแล้ว 40%

อิทธิพลจาก "พายุโนรู" ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วม จ.ขอนแก่น ล่าสุดพบผู้ประสบภัยครอบคลุมเขตเทศบาลแล้ว 40% เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 36 ตัว ระบายน้ำจากเขตชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำพอง แม่น้ำชี

(28 ก.ย.2565) อิทธิพลจาก "พายุโนรู" ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วม จ.ขอนแก่น ล่าสุด เทศบาลนครขอนแก่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 36 ตัวระบายน้ำจากเขตชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำพอง แม่น้ำชี พร้อมกับเร่งแจกกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนเต็มที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "พายุเข้าไทย" กรมอุตุ ประกาศ ฉ.12 เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก 39 จังหวัด

- "กรมอุตุนิยมวิทยา" พยากรณ์อากาศกรุงเทพ เฝ้าระวังพายุโนรู 29-30 ก.ย.65

- เกษตรกรศรีสะเกษอ่วม น้ำท่วมนาข้าว ปุ๋ยครึ่งแสนหายกับน้ำ หนักใจ "พายุโนรู" จ่อถล่ม

 

ช่วง 08.30 น. ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประตูระบายน้ำ D8 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ชลประทานที่ 6 , ปภ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลพระลับ ยังคงเร่งการระบายน้ำจากเขตชุมชนเมืองจากฝั่งประตูระบายน้ำ D8 ให้ลงสู่แม่น้ำพองและแม่น้ำชีตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำจากเขตเมือง โดยมีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจากเดิมที่มีการติดตั้งอยู่ที่ประตูระบายน้ำดังกล่าวแล้ว 18 ตัว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเร่งด่วนได้มีมติให้มีการติดตั้งอีก 18 ตัวรวมเป็น 36 ตัว ทำการเร่งสูบน้ำจากออกจากเขตเมืองมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา

ส่วนที่บริเวณด้านหน้าฝายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น ยังคงมีประชาชนมาทยอยขอรับกระสอบทราย ซึ่งเทศบาลได้เร่งทำการบรรจุและส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 30 กระสอบ รวมทั้งการจัดตั้งโรงครัวกลางเร่งประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายและส่งมอบให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยในเขตเทศบาลน้ำอย่างเร่งด่วน

 

พิษ "พายุโนรู" น้ำท่วมขอนแก่นล่าสุด ผู้ประสบภัยครอบคลุมเขตเทศบาลแล้ว 40%

 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแกน กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่เขตเมืองนั้นมีผู้ประสบภัยครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลรวมกว่า 40% ซึ่งขณะนี้มวลน้ำได้ล้อมเมือง โดยแยกเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่ขณะนี้ได้ไหลไปรวมกันที่เขต ต.พระลับ เนื่องจากพื้นที่รับน้ำหลักของเมืองคือบึงแก่นนครและบึงทุ่งสร้างนั้นมีระดับน้ำที่เกือบเต็มความจุ

ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการน้ำตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเร่งด่วน จึงมีมติในการประบการระบายน้ำที่ปลายน้ำ คือจากประตูระบายน้ำ D8 ให้เร่งกำลังการสูบน้ำจากจากเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพองและแม่น้ำชี เพื่อให้ตอนกลางของน้ำที่กำลังท่วมเขตเทศบาลนครขอนแก่น มวลน้ำจะได้ไหลไปตามเส้นทางน้ำ ขณะที่ตอนต้นของพื้นที่รับน้ำในเขตเมืองที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามวลน้ำ 2 สายที่ไหลเข้าพื้นที่พบว่ามีระดับน้ำที่สูงต่ำไม่เท่ากัน

ขณะนี้มวลน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงนั้นได้ไหลเข้าพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด นั้นน้ำเต็มความจุและได้มีการไหลท่วมพื้นที่ทั้งเขต ต.บ้านเป็ด และเขตเทศบาลแล้วในหลายพื้นที่

 

พิษ "พายุโนรู" น้ำท่วมขอนแก่นล่าสุด ผู้ประสบภัยครอบคลุมเขตเทศบาลแล้ว 40%

 

ดังนั้น เมื่อปลายน้ำมีการเร่งระบายน้ำออกก็จะทำให้น้ำตอนกลางของเขตเทศบาลทั้งมวลน้ำที่อยู่ในคลองร่องเหมือง และน้ำที่กำลังท่วมในเขตเมือง นั้นจะได้ระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่พื้นที่ต้นน้ำซึ่งเข้าเขตเทศบาลที่ประตูระบายน้ำศรีฐานและประตูระบายน้ำหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามที่ขณะนี้ ประตูระบายน้ำหน้า รพ. มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรับมวลน้ำจากบ้านกอกให้ไหลลงสู่บึงทุ่งสร้างอยู่ตลอดเวลา

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ด้วยระดับน้ำจากประตูระบายน้ำศรีฐาน ที่รับน้ำจาก ต.บ้านเป็ด ที่มีระดับน้ำที่สูงกว่าฝั่ง รพ.ขอนแก่นราม ทำให้น้ำที่มาจากบ้านกอกและจาก ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ระบายได้ช้าเนื่องจากระดับน้ำจากฝั่งบึงหนองโคตรผ่านประตูระบายน้ำศรีฐาน และเข้าสู่บึงทุ่งสร้างมีระดับที่สูงกว่า

 

พิษ "พายุโนรู" น้ำท่วมขอนแก่นล่าสุด ผู้ประสบภัยครอบคลุมเขตเทศบาลแล้ว 40%

 

ซึ่งเมื่อการระบายน้ำที่ปลายน้ำคือที่ ต.พระลับ เป็นไปตามแนวทางที่ทางจังหวัดกำหนด มวลน้ำในเขตเมืองและมวลน้ำจากพื้นที่ตำบลรอบข้างก็จะไหลตามแนวทางการระบายน้ำได้มากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณน้ำจาก พายุโนรู ที่กำลังพาดผ่านพื้นที่ในระยะนี้

อย่างไรก็ตาม เทศบาลได้ร่วมกันกับทุกฝ่ายในการบริหารจัดการน้ำและการจัดการจราจรทางน้ำ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่ประสบภัย ด้วยการตั้งจุดอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมทั้งการจัดทำโรงครัวกลางแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเต็มที่

 

พิษ "พายุโนรู" น้ำท่วมขอนแก่นล่าสุด ผู้ประสบภัยครอบคลุมเขตเทศบาลแล้ว 40%

 

พิษ "พายุโนรู" น้ำท่วมขอนแก่นล่าสุด ผู้ประสบภัยครอบคลุมเขตเทศบาลแล้ว 40%