เด็กไทยทุกคน มีสิทธิทำฟันฟรี - ตรวจช่องปาก ป้องกันฟันผุ

เด็กไทยทุกคน มีสิทธิทำฟันฟรี - ตรวจช่องปาก ป้องกันฟันผุ

กรมอนามัย เผย เด็กไทยทุกคน มีสิทธิทำฟันฟรี แนะตรวจสุขภาพช่องปาก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเคลือบหลุมร่องฟัน ทำความสะอาดง่าย ป้องกันฟันผุด้านบดเคี้ยวได้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย "เด็กไทย"ทุกคนจะได้รับสิทธิทำฟันฟรี การดูแลสุขภาพช่องปากขั้นพื้นฐานตามความจำเป็น เพื่อดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของน้องๆ ให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีและสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมของเด็กไทย ได้แก่

 

1.) การตรวจฟัน

ตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาโรคฟันผุหรือโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่องปาก

2.) การเคลือบหลุมร่องฟัน

ทำให้หลุมร่องฟันตื้นขึ้น ทำความสะอาดง่ายขึ้น สามารถป้องกันฟันผุด้านบดเคี้ยวได้ แต่ถ้าหากวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันหลุด ให้รีบไปพบทันตแพทย์หรือทันตบุคลากรทันที

3.) การเคลือบฟลูออไรด์

ใช้ฟลูออไรด์เจลที่มีความเข้มข้นสูง เคลือบบนผิวฟันทุกซี่ แนะนำให้งดน้ำและอาหารหลังเคลือบฟลูออไรด์อย่างน้อย 30 นาที

4.) การถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน

หลังการตรวจฟัน น้อง ๆ ที่มีปัญหาในช่องปากจะได้รับใบแจ้งผู้ปกครองให้พาไปรับบริการที่สถานบริการทางทันตกรรม

เด็กไทยทุกคน มีสิทธิทำฟันฟรี - ตรวจช่องปาก ป้องกันฟันผุ