สธ.เล็งปลดล็อก 'เครื่องวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์"แบบพกพา ปชช.เข้าถึงง่าย

สธ.เล็งปลดล็อก 'เครื่องวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์"แบบพกพา ปชช.เข้าถึงง่าย

“หมอชลน่าน”เผยเตรียมกำหนดให้เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ไม่เป็นเครื่องมือแพทย์  ปลดล็อกประชาชนเข้าถึงได้ง่าย มุ่งใช้คุมนักดื่มเมาไม่ขับ

     เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2567 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลที่จะขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ จากปิดตี 2 เป็น ตี 4 ว่า นโยบายขยายเวลาเปิดสถานบริการให้เมืองท่องเที่ยว ในพื้นที่จำเพาะ หรือโซนนิ่ง ในมุมของกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมาก เพราะนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจต้องไม่กระทบกับสุขภาพด้วย อย่างน้อยต้องคงเดิม หรือไม่มามากกว่าเดิม หรือมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น อาจจะดีกว่าเดิม

          สธ.ให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการรองรับ คงไม่คัดง้างหรือต่อต้านนโยบายของรัฐบาล แต่หน้าที่จะทำอย่างไรเมื่อขยายเวลาจากตี 2 เป็น ตี 4 ช่วงเวลาที่เขาขยายจะไม่ส่งผลกระทบต่อมิติสุขภาพ ซึ่งมีพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีกฎกระทรวงออกมารองรับ ซึ่งคณะกรรมการกำลังพิจารณารายละเอียดที่จะเสนอมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีหรือประกาศเป็นกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้  เพราะกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีหลายมาตราที่ให้อำนาจ เช่น การกำหนดพื้นที่จำน่าย ระยะเวลจำหน่าย สภาพบุคคลที่จำหน่าย

       ตัวอย่างมาตรการที่คุยในคณะกรรมการที่จะเสนอ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปคือ มาตรการควบคุมอย่างเข้ม ให้มีเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งขณะนี้มีการพูดคุยเรื่องนี้มาก คนที่จะออกจากร้านไปขับรถ เป็นไปได้หรือไม่ ที่ทุกคนจะต้องตรวจระดับแอลกอฮอล์ หากมีปริมาณเกินก็ต้องมีมาตรการ เช่น ทางร้านหรือคนที่ควบคุมต้องไม่ให้ขับรถ ต้องมีรถสาธารณะมารองรับ หรือระหว่างที่ดื่มกินก็มีกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ว่าห้ามจำหน่ายให้คนที่มีอาการมึนเมา ก็แปลงมาว่าจะบังคับอย่างไร จะตรวจวัดอย่างไร ให้รู้ว่าคนนี้เข้าข่ายจะซื้อ จะขายตามกฎหมายไม่ได้ ซึ่งเขียนไว้ 2 ลักษณะ คือ ร้านจำหน่ายให้จำหน่ายถึงเวลาที่ปิดสถานบริการ
       เพราะฉะนั้น เมื่อปิดตี 4 ก็ขายถึงตี 4 เมื่อขยายตรงนี้มาตรการควบคุมก็ต้องเข้ม แล้วกำลังคุยกันคือ ขณะนี้เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ขณะนี้ถูกนิยามเป็นเครื่องมือแพทย์ ต้องมีมาตรฐาน และมีราคาสูง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยู่ระหว่างพิจารณาแบ่งแยกประเภท เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในส่วนที่ใช้ทางการแพทย์ก็ให้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ส่วนที่ใช้ในการตรวจวัดเป็นการทั่วไป เป็นลักษณะการค้นหา ก็ให้เป็นเครื่องมือทั่วไปหรือไม่ เพื่อให้ทุกคนสามารถพกติดตัว สามารถตรวจสอบตัวเองได้ หากทุกคนมีวินัยก็จะไม่มีผลต่อการขยายเวลาเปิดผับ บาร์

      ด้านนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการเรื่องเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เบื้องต้นได้ประสานไปยังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เรียบร้อยแล้ว  หากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีการออกประกาศกำหนดมาตรฐานเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็พร้อมที่จะออกประกาศให้เครื่องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ต่อไป

            ปัจจุบันเครื่องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกกอฮอล์จากร่างกายจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เครื่องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และ เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์จากของเหลวของร่างกายซึ่งใช้ในทางการแพทย์ โดยอย. เดินหน้าดำเนินการยกเลิกเครื่องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจให้ไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ซึ่งพกพาง่าย ตรวจได้เอง ราคาไม่แพง

     ทั้งนี้ อย.อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศยกเลิกเครื่องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจไม่ให้เป็นเครื่องมือแพทย์ต่อไป โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนเครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์จากของเหลวของร่างกายซึ่งใช้ในทางการแพทย์ยังคงเป็นเครื่องมือแพทย์ในการกำกับดูแลของ อย.