ไทยนำเข้ายา - วัตถุดิบทางยาจากอิสราเอล 16 รายการ  

ไทยนำเข้ายา - วัตถุดิบทางยาจากอิสราเอล 16 รายการ  

อย.เตรียมแผนรองรับผลกระทบสู้รบระหว่างอิสราเอล-ฮามาส กรณีนำเข้ายา - วัตถุดิบทางยาจากอิสราเอล พบมี 16 รายการ  เดินหน้า Quick Win ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ขณะที่ ‘หมอชลน่าน’ มอบ อย.วางกรอบแนวทางอุตสาหกรรมการแพทย์ และสุขภาพพื้นที่อีอีซี

      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้บริหาร อย.ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงาน

      นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ฝากให้ อย.ส่งเสริมศักยภาพสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ โดยมิติสุขภาพ ทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำมิติสุขภาพไปสร้างความมั่งคั่ง ซึ่งการที่ อย.นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงาน ทำให้แก้ปัญหาต่างๆ ได้มาก  รวมถึงการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนช่วง Quick Win 100 วัน 100 รายการ ซึ่งเท่าที่ทราบก็ดำเนินการไปแล้ว  30 รายการ  จะเป็นโอกาสให้ประชาชนในการสร้างรายได้ 

เร่งวางกรอบอุตสาหกรรมการแพทย์ และสุขภาพอีอีซี

        เรื่องมิติอุตสาหกรรมการแพทย์ และสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  ซึ่งการมุ่งเป้าอุตสาหกรรมนี้มีกิจกรรมสำคัญ อย่างเรื่องการสร้างความมั่นคงทางยา และวัคซีน โดยวัคซีนมีการกำหนดแนวทางแล้ว แต่อยากให้ อย.กำหนดแนวทางเรื่องของยามุ่งเป้าให้สอดรับกับที่ผู้ประกอบการสนใจวางฐานการผลิตในพื้นที่อีอีซี เพื่อสร้างความมั่นคงทางยา ยกตัวอย่าง ยาอินซูลินที่ประเทศไทยต้องนำเข้าตัวยาจากต่างประเทศ หากเกิดสถานการณ์ใดขึ้นแล้วไม่สามารถนำเข้าได้ ผู้ป่วยที่ได้รับยาอินซูลินในไทยก็จะกระทบทั้งหมด เป็นต้น

       และการส่งเสริมสนับสนุนร้านยา ซึ่งสามารถเป็นห้องยาของโรงพยาบาลได้ อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่โรงพยาบาล มาดูแลห้องยาทั้งหมด เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านยาอยู่ได้ ขณะที่โรงพยาบาลก็ง่ายต่อการบริหารจัดการ ทำให้ประสิทธิภาพบริการดีขึ้น 

เตรียมแผนรองรับยานำเข้าจากอิสราเอล    

      ด้าน นพ.ณรงค์ กล่าวตอนหนึ่งว่า สถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอล และฮามาส ได้มีการเตรียมแผนรองรับกรณีการนำเข้ายา และวัตถุดิบทางยาที่ประเทศไทย มีการนำเข้าจากประเทศอิสราเอลจำนวน 16 รายการ เป็นยาสำเร็จรูป 12 ตัวยา และวัตถุดิบทางยา 4 ชนิด เช่น อิมมูโนโกลบูลินที่ผลิตจากซีรั่มของมนุษย์ (Human rabies immunoglobulin: HRIG) ที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ Magnesium Hydroxide เป็นต้น ซึ่งจากการสำรวจสต๊อก จะสามารถผลิตได้อีก 2 ปี และมีแหล่งจัดหาอื่นเพิ่มเติม 
      เรื่องของกัญชา กัญชง อย.จะดำเนินการพัฒนาระบบกำกับดูแล เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งออกกฎหมายลำดับรองตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  และระบบเฝ้าระวังวัตถุเสพติดทางการแพทย์ ด้วยการบูรณาการเครือข่ายกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) กรมสรรพากร ตรวจสอบ ติดตามการใช้ทางการแพทย์ 
มูลค่าส่งออกเครื่องสำอางไทย

    ในส่วนของการดำเนินรองรับนโยบาย Quick Win ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ด้วยการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 100 รายการ รวมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย โดยมีโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก เพราะมูลค่าการส่งออกในปี 2565 ของประเทศไทย มีการส่งออกเครื่องสำอางเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน มูลค่ารวม 65,000 ล้านบาท 

 

    

  พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์