5 ข้อต้องรู้ ก่อนไปใช้สิทธิ 'บัตรประชาชนใบเดียว 30บาทรักษาทุกที่’ 

5 ข้อต้องรู้ ก่อนไปใช้สิทธิ  'บัตรประชาชนใบเดียว 30บาทรักษาทุกที่’ 

ผู้มีสิทธิ 40 กว่าล้านคน ต้องรู้ 5 ข้อ ก่อนไปใช้บริการรักษาแบบ 'บัตรประชาชนใบเดียว 30บาทรักษาทุกที่’  ไม่ใช่ทุกสถานพยาบาลจะรองรับไปใช้บริการรูปแบบนี้ได้ รวมถึงใครมีสิทธิไปรับบริการ และ เริ่มได้เมื่อไหร่ กับปัญหาเรื่องบุคลากร-ระบบ

Keypoints:

  • 13 นโยบายสาธารณสุข พร้อม Quick Win ในมือ รมว.สาธารณสุข รัฐบาลใหม่ ที่ชื่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ที่จะขับเคลื่อนให้ได้ใน 100 วันแรก รวมถึงบัตรประชาชนใบเดียว 30 บาทรักษาทุกที่    
  • ดิจิทัล เฮลท์หนึ่งใน Quick Win คือ บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรีทั่วไทย ภายใต้การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ทุกโรค มีข้อที่ต้องรู้ก่อนไปรับบริการ 
  • หลังนำร่องบัตรประชาชนใบเดียว 30 รักษาทุกที่ ใน 4 เขตสุขภาพ 27 จังหวัดแล้ว เป้าหมายจะครอบคลุมทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศภายในปี 2568

 

13 นโยบายสาธารณสุข-Quick Win

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ถือเป็นวันที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข รัฐบาลใหม่ ประกาศนโยบายสาธารณสุข ปี 2567 พร้อมด้วย Quick Win ที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นภายใน 100 วันแรก ประกอบด้วย 

1.พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริฯ /คัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุกราย /รพ.อัจฉริยะต้นแบบในรพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา /,สุขศาลาพระราชทานผ่านการรับรองคุณภาพทุกแห่ง

2.โรงพยาบาล กทม. 50 เขต 50 โรงพยาบาล และปริมณฑล ขนาด 120 เตียง / ตั้ง รพ.แรกในเขตดอนเมือง

3.สุขภาพจิต/ยาเสพติด  /มินิธัญญารักษ์ทุกจังหวัด /งานจิตเวชทุกอำเภอ

4.มะเร็งครบวงจร /ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านโดส ในเดือนต.ค. /คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 1 แสนคนในภาคเหนือ และอีสาน

5.สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร /ตั้งทีมแคร์ดีพลัสในสถานบริการทุกระดับ /บรรจุข้าราชการพิเศษครบทุกตำแหน่ง /ได้รับสิทธิเลื่อนเงินเดือนในช่วงลาศึกษาต่อ

6.การแพทย์ปฐมภูมิ / เทเลเมดิซีน 1 จังหวัด  1 รพ. / 1 อำเภอ 1 โรงเรียน อนามัยโรงเรียน

7.สาธารณสุขชายแดน และพื้นที่เฉพาะ  ขึ้นทะเบียนเบิกจ่ายเป็นเรียลไทม์บุคคลมีปัญหาสถานะ และสิทธิกลุ่มเฉพาะ

8.สถานชีวาภิบาล ตั้งจังหวัดละ 1 แห่ง Hospital @Home

9.พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 

10.ดิจิทัลสุขภาพ /บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกโรคได้ทุกที่  4 เขตสุขภาพ จำนวน 27 จังหวัด

11.ส่งเสริมการมีบุตร / ตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดละ 1 แห่ง /คัดกรองทารกแรกเกิด เพิ่มเป็น 40 กลุ่มโรค

12.เศรษฐกิจสุขภาพ / Wellness Community เขตสุขภาพละ 1 แห่ง  /ขึ้นทะเบียน Wellness center 500 แห่ง /ออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ 100 รายการ /สร้างงานสร้างอาชีพ 500 คน

13.นักท่องเที่ยวปลอดภัย  /พื้นที่ Safety เขตสุขภาพละ  1 แห่ง , 1 เขต 1 Skydoctor

ทั้งนี้ ในเรื่องของดิจิทัล เฮลท์ที่ครอบคลุมเรื่องของบัตรประชาชนใบเดียว  30 บาทรักษาทุกที่ มีสิ่งที่ประชาชนควรต้องรู้ก่อนไปใช้สิทธิรับบริการ ดังนี้

 

ใครมีสิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่

บุคคลที่จะมีสิทธิเข้ารับบริการรักษาพยาบาล 30 บาทรักษาทุกที่ ทุกโรค ตามนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นกลุ่มประชาชนที่มีสิทธิประกันสุขภาพภาครัฐอยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือบัตรทอง หรือบัตรทอง 30 บาท

ปัจจุบันมีอยู่ราว 40 กว่าล้านคน เท่ากับว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถไปรับบริการ รพ.นอกเหนือจาก รพ.ตามสิทธิได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

ส่วนผู้ที่อยู่ในสิทธิสวัสดิการข้าราชการนั้น สามารถไปรับบริการได้ใน รพ.รัฐทุกแห่งอยู่แล้วไม่เฉพาะ รพ.ตามสิทธิ ขณะที่ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคม ยังจะต้องไปรับบริการเฉพาะรพ.ตามสิทธิที่ระบุเท่านั้น

5 ข้อต้องรู้ ก่อนไปใช้สิทธิ  \'บัตรประชาชนใบเดียว 30บาทรักษาทุกที่’ 
 

นำร่องก่อน 27 จังหวัด

ระยะเริ่มต้นของ 30 บาทรักษาทุกที่ ทุกโรคนี้ นพ.ชลน่าน บอกว่า จะมีการนำร่องใน 4 เขตสุขภาพ ได้แก่

เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 12 ครอบคลุม 27 จังหวัด

เขตสุขภาพที่ 1 ครอบคลุม 8 จังหวัด  เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

เขตสุขภาพที่ 4 ครอบคลุม 8 จังหวัด สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี 

เขตสุขภาพที่ 9 ครอบคลุม 4 จังหวัด นครราชสีมา  ชุยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

เขตสุขภาพที่ 12 ครอบคลุม 7 จังหวัด พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นเขตสุขภาพที่มีการเสนอความพร้อมว่าสามารถดำเนินการได้     

สถานพยาบาลที่รองรับ

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้แปลว่าสถานพยาบาลทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันของ 4 เขตสุขภาพที่มีการนำร่อง ผู้มีสิทธิจะสามารถไปรับบริการได้ทุกที่ทั้งหมด

เบื้องต้นนั้น  สถานพยาบาลที่รองรับยังเป็นเฉพาะที่สังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เท่านั้น แต่หมายรวมถึงสถานพยาบาลทุกระดับ ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน หรือ รพ.ประจำอำเภอ  โรงพยาบาลทั่วไปหรือ รพ.ประจำจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์

5 ข้อต้องรู้ ก่อนไปใช้สิทธิ  \'บัตรประชาชนใบเดียว 30บาทรักษาทุกที่’ 

30 บาทรักษาทุกที่ เริ่มเมื่อไหร่

บัตรประชาชนใบเดียว ผู้มีสิทธิ  30 บาทรักษาทุกโรค จะสามารถไปรับบริการในสถานพยาบาลได้ทุกที่ในทุกโรค ไม่เฉพาะ รพ.ตามสิทธิเท่านั้น เบื้องต้นจะครอบคลุมเฉพาะ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน”นพ.ชลน่าน กล่าว 

รพ.ใน 4 เขตสุขภาพดังกล่าวมีการทำฐานข้อมูลผู้ป่วยในระบบดิจิทัลอยู่แล้ว เหลือเพียงการนำของแต่ละรพ.ในเขตนำข้อมูลขึ้นสู่คลาวด์ จากนั้นเมื่อผู้ป่วยไปรับบริการที่ รพ.สังกัดสธ.ในเขตเดียวกัน แพทย์ที่ได้รับอนุญาตก็จะสามารถดูข้อมูลคนไข้ได้ คาดว่าจะเริ่มให้บริการรูปแบบนี้ได้ภายใน 100 วัน ตั้งใจให้เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน ”นพ.ชลน่าน กล่าว

 

พื้นที่อื่นๆ คาดเริ่มต้นปี 68

สำหรับการให้บริการ 30 บาทรักษาทุกที่ ในสถานพยาบาลนอกสังกัด สธ.ในเขตสุขภาพดังกล่าวนั้น นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ในอนาคตเมื่อมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดูนโยบายระบบสุขภาพของประเทศที่บูรณาการทุกหน่วยงาน ก็จะพิจารณาดำเนินการในส่วนเชื่อมต่ออื่นๆ

ส่วนเขตสุขภาพอื่น นพ.ชลน่าน กล่าวว่า จะประเมินบนความพร้อมของผู้บริหารระดับเขต เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติระดับเขตที่เสนอตัวเข้ามา อย่าง 4 เขตคือ เสนอตัวเข้ามา เราก็ไปดู และคัดเลือกมา มั่นใจว่าไม่เกินต้นปี 2568 เราน่าจะประกาศได้ครบทั้งหมด ปี 2567 พยายามจะเร่งให้ครบทั้งหมด

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์