ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมกับ เอ็มพี กรุ๊ป จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมกับ เอ็มพี กรุ๊ป จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมกับ เอ็มพี กรุ๊ป ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ "ผู้หญิงมุกดาหารสุขใจ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก"

31 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และบริษัท เอ็มพีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ "ผู้หญิงมุกดาหารสุขใจ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมกับ เอ็มพี กรุ๊ป จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องมะเร็งปากมดลูก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการแถลงนโยบายขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก และการส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 กรณีศึกษาพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ด้วยการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HPV DNA แบบระบุทุกสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงในการก่อมะเร็ง โดยการเก็บตัวอย่างจากช่องคลอดด้วยตัวเอง เพื่อค้นหา โรคมะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30-59 ปี และส่งเสริมให้สตรีกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงการตรวจมะเร็งปากมดลูก รวมถึงได้รับการตรวจคัดกรองอย่างทั่วถึง พร้อมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องผู้หญิงมุกดาหารให้ปลอดภัย ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก "Close the care gap : ปิดช่องว่างเพื่อการดูแลที่สมคุณค่า" ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมกับ เอ็มพี กรุ๊ป จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องมะเร็งปากมดลูก

โดยสิ่งส่งตรวจจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหาร ซึ่งตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HPV DNA ด้วยวิธี Real-time PCR จากบริษัท Seegene ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรองมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ทำให้ทราบผลการติดเชื้อ HPV สาเหตุของ มะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่ระยะแรก และแยกระบุสายพันธุ์ของเชื้อ HPV ตั้งแต่ครั้งแรกของการตรวจ เป็นประโยชน์ในการวางแผนการป้องกัน และมีข้อมูลระบาดวิทยาในพื้นที่ สามารถนำมาพัฒนาศักยภาพระบบสาธารณสุข เพื่อกำจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดสิ้นจากประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และผู้บริหารบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมกับ เอ็มพี กรุ๊ป จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องมะเร็งปากมดลูก