สปสช. เผย 7 เดือน 'สิทธิบัตรทอง' ป่วยเล็กน้อย รับยาที่ร้านยาแล้ว 1.4 แสนคน

สปสช. เผย 7 เดือน 'สิทธิบัตรทอง' ป่วยเล็กน้อย รับยาที่ร้านยาแล้ว 1.4 แสนคน

บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยเภสัชกรในร้านยา นวัตกรรมบริการสุขภาพยุคใหม่ในระบบ 'บัตรทอง' สปสช.เผยกว่า 7 เดือน มีผู้เข้ารับบริการแล้ว 1.4 แสนคน หรือเป็นจำนวนรับบริการ 2.39 แสนครั้ง จากร้านยา 1,026 แห่งทั่วประเทศ เผย เป็นอาการไข้ ไอ เจ็บคอมากที่สุด 9.9 หมื่นคน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากบริการดูแลอาการการเจ็บป่วยเล็กน้อย (common illnesses) ในร้านยาที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการพร้อมให้คำปรึกษาการใช้ยาโดยเภสัชกร (ร้านยาคุณภาพของฉัน) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท โดยความร่วมมือ สปสช. และ สภาเภสัชกรรม ซึ่งได้เริ่มระบบบริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

 

โดยร้านยาที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับ สปสช.นั้น เป็นเครือข่ายของหน่วยบริการประจำที่มีแพทย์ร่วมดูแล ในการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ จะต้องมีการติดตามผู้ป่วย ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระของแพทย์ลงด้วย รวมถึงการแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อให้แพทย์ในกรณีที่ติดตามการรักษาภายใน 72 ชั่วโมงแล้วอาการไม่ดีขึ้น 

 

ทั้งนี้ จากการให้บริการในช่วงกว่า 7 เดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีประชาชนสิทธิบัตรทองที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เข้ารับบริการที่ร้านยาอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

 • มีผู้รับบริการแล้วจำนวน 142,091 คน
 • เป็นการรับบริการจำนวน 239,519 ครั้ง
 • ในร้านยาทั่วประเทศจำนวน 1,026 แห่ง

 

สปสช. เผย 7 เดือน 'สิทธิบัตรทอง' ป่วยเล็กน้อย รับยาที่ร้านยาแล้ว 1.4 แสนคน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มโรค อาการที่รับบริการบ่อยที่สุด

ในการรับการรักษาเมื่อแยกข้อมูลตามกลุ่มโรคและอาการ พบว่า เป็นการรับบริการด้วยอาการ ดังนี้

 • ไข้ ไอ เจ็บคอ มากที่สุด 99,788 ครั้ง
 •  ปวดข้อ เจ็บกล้ามเนื้อ 55,689 ครั้ง
 • อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน 31,468 ครั้ง
 • ปวดท้อง 22,973 ครั้ง
 • ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา 14,305 ครั้ง
 • ปวดหัว 11,639 ครั้ง, ท้องเสีย 10,014 ครั้ง
 • บาดแผล 9,698 ครั้ง
 • เวียนหัว 8,847 ครั้ง
 • ปวดฟัน 6,817 ครั้ง

 
ร้านยาที่ให้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก

 • ยาดีเภสัช อ.เมือง จ.สระบุรี ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 2,646 คน
 • เภสัชกรพรประเสริฐ อ.เมือง จ.กระบี่ จำนวน 2,224 คน
 • เภสัชปุ้ย อ.นาแก จ.นครพนม จำนวน 1,903 คน
 • เทิดเกียรติเภสัช อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 1,845 คน
 • ศูนย์ยาทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 1,829 คน
 • เภสัชกรสุพรรณ2 เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ จำนวน 1,708 คน
 • ร้านคลังยา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จำนวน 1,582 คน
 • ร้านยาบ้านอิ๋ว อ.เมือง จ.นนทบุรี  จำนวน 1,464 คน
 • ชนิดาฟาร์ม่า อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1,357 คน
 • ศรินทร์ เภสัช อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 1,298 คน

 

“บริการดูแลอาการการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือ common illnesses นี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ในระบบบัตรทอง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีสิทธิ กรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อยรับการรักษาแลดูแลโดยเภสัชกรที่ร้านยา ไม่ต้องไปใช้สิทธิรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งที่มาของบริการนี้เนื่องจากมาผลการสำรวจพฤติกรรมการรับบริการสุขภาพที่พบว่า กรณีที่ประชาชนมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ส่วนหนึ่งจะซื้อยาจากร้านยามากินเอง ดังนั้น สปสช.จึงได้ร่วมมือกับ สภาเภสัชกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิบัตรทองในการรับบริการได้ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกบริการสุขภาพในระบบบัตรทอง ซึ่งในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนด้วยดี” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

 

สปสช. เผย 7 เดือน 'สิทธิบัตรทอง' ป่วยเล็กน้อย รับยาที่ร้านยาแล้ว 1.4 แสนคน

16 อาการ รับบริการได้ที่ร้านยา

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า บริการ common illnesses โดยร้านยา ที่ สปสช.ดำเนินการนี้ ขอย้ำว่า เป็นบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งร้านยาที่เข้าร่วมให้บริการ นอกจากต้องผ่านมาตรฐาน GPP ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังต้องเข้าร่วมเป็นร้านยาคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนดด้วย นอกจากนี้ยังต้องเข้ารับการอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น วิธีซักถามอาการ วิธีการดูแลติดตาม และวิธีการจ่ายยาให้ผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งทุกร้านยาที่เข้าร่วมต้องผ่านการสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองในการให้บริการดูแลโรคทั่วไป

 

บริการ common illnesses โดยร้านยา ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ ครอบคลุมการดูแล 16 กลุ่มอาการ ได้แก่

 • อาการปวดหัว
 • เวียนหัว
 • ปวดข้อ
 • เจ็บกล้ามเนื้อ
 • ไข้
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • ปวดท้อง
 • ท้องเสีย
 • ท้องผูก
 • ถ่ายปัสสาวะขัด/ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะเจ็บ
 • ตกขาวผิดปกติ
 • อาการทางผิวหนัง
 • ผื่น
 • คัน
 • บาดแผล

ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา และความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู พร้อมติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน ซึ่งประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจาก สปสช. ได้สนับสนุนการจ่ายชดเชยให้ร้านยา ทั้งค่าบริการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าติดตามอาการและผลการดูแล

 
  
วิธีการเข้าบริการ common illnesses ที่ร้านยา

1.คนไข้ติดต่อไปยัง สปสช. ผ่านสายด่วน สปสช. 1330 เจ้าหน้าที่แนะนำร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านเพื่อเข้ารับบริการ

2.ดูรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ สปสช. คลิก หรือสังเกตสติกเกอร์ติดหน้าร้านยา ภายใต้ชื่อ 'ร้านยาคุณภาพของฉัน' ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย 

 

สปสช. เผย 7 เดือน 'สิทธิบัตรทอง' ป่วยเล็กน้อย รับยาที่ร้านยาแล้ว 1.4 แสนคน

 

หลังจากนั้นเมื่อผู้ป่วยมาที่ร้านยา (นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย กรณีเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดพร้อมกับบัตรประชาชนของผู้ปกครอง) เภสัชกรจะคัดกรองสิทธิคนไข้ว่าจะสามารถรับบริการตามสิทธิบัตรทองได้หรือไม่

 

หากมีสิทธิก็รับการดูแลโดยเภสัชกร ซึ่งจะให้คำแนะนำและให้ยารักษาตามอาการ หรือแนะนำให้พบแพทย์ในกรณีที่มีอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ และเมื่อจ่ายยาไปแล้วยังมีการติดตามอาการต่ออีกภายใน 72 ชั่วโมงถึงจะปิดเคสได้ และระหว่างนั้นหากคนไข้อาการไม่ดีขึ้น ร้านยาก็จะมีระบบส่งต่อไปพบแพทย์ต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 

2.ช่องทางออนไลน์

• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือ คลิก