สิทธิบัตรทอง ตรวจแล็ปเอกชน ฟรี! 24 รายการ

สิทธิบัตรทอง ตรวจแล็ปเอกชน ฟรี! 24 รายการ

สิทธิบัตรทอง ตรวจแล็ปที่ “คลินิกเทคนิคการแพทย์”ฟรี 24 รายการ  ลดความแออัดโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกการรับบริการ เผยเริ่มนำร่อง 17 แห่ง ก่อนขยายทั่วประเทศ

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า สภาเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ แล็บ (Laboratory: LAB) เพื่อดูแลประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ให้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการรวม 24 รายการ ภายใต้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน

24 รายการตรวจแล็ปฟรี

1.ตรวจการตั้งครรภ์

2.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนสิทธิบัตรทองให้ได้รับการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการรับบริการทั้ง 2 รายการได้หลายร้อยบาท

3.ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง ที่มีใบส่งตรวจจากแพทย์ก็สามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดและปัสสาวะที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ได้อีก 22 รายการ

 นำร่องคลินิกเทคนิคการแพทย์ 17 แห่ง

ประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถรับบริการตรวจที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมโครงการได้ โดยสังเกตจากสติกเกอร์ หรือโลโก้ที่ระบุข้อความ 'คลินิกเทคนิคการแพทย์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ' ซึ่งเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐาน และให้ผลการตรวจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขณะนี้มีคลินิกเทคนิคการแพทย์ร่วมนำร่องแล้ว 17 แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมระบบและจะเปิดให้บริการได้ในเร็ววันนี้ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะมีคลินิกเทคนิคการแพทย์ร่วมให้บริการกับ สปสช.เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อร่วมดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง

ก่อนหน้านี้คลินิกเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมให้บริการประชาชนสิทธิบัตรทองอยู่แล้ว โดยเป็นคู่สัญญากับหน่วยบริการปฐมภูมิของ สปสช. ซึ่งหากมีการใช้บริการทางคลินิกเทคนิคการแพทย์จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการปฐมภูมิคู่สัญญา

แต่ด้วยความร่วมมือเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการห้องปฏิบัติการครั้งนี้ คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมโครงการจะเบิกจ่ายค่าบริการจาก สปสช.ได้โดยตรง เป็นการเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับคลินิกเทคนิคการแพทย์ด้วย

ในอนาคตจะมีการเพิ่มบริการให้กับประชาชนสิทธิบัตรทองให้ได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่คลินิกเทคนิคการแพทย์มากขึ้น อาทิ

  • การบริการตรวจวัดไขมัน หรือคอเลสเตอรอลในเลือด 
  • ตรวจจำนวนเม็ดเลือดและความเข้มข้น เป็นต้น
  • เพิ่มเติมบริการตรวจแล็บให้กับผู้ป่วยนอกทั่วไปสิทธิบัตรทองนอกจากสิทธิประโยชน์ 22 รายการในปัจจุบัน