นวด-สปาไทย เกรดพรีเมียม! หลังโควิด-19 โต 17 % ทุกปี

นวด-สปาไทย เกรดพรีเมียม! หลังโควิด-19 โต 17 % ทุกปี

สบส. ชูนวด-สปาไทยเกรดพรีเมียมระดับสากล ขณะที่ปี 65 ยอดขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นกว่า 300 แห่ง ช่วงโควิด-19 ธุรกิจซบเซา แต่หลังจากนี้คาดธุรกิจสปาโต 17 % ทุกปีจนถึงปี 68

          นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า  การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เช่น การนวด อบหรือประคบสมุนไพร สปาเพื่อสุขภาพ สุวคนธบำบัด (Aromatherapy) วารีบำบัด (Hydrotherapy) เป็นต้น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลต่อปี

 • ล่าสุดปี 2565 ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่น่าเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลก (อันดับที่ 4) จากผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study)
 • 1 ในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุด คือ นวดแผนไทย

       เมื่อประเทศไทยเปิดน่านฟ้ารับนักท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์ คาดหวังว่าการนวด การให้บริการสปา จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว        กรม สบส. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการนวด สปาของไทย ให้มีเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล จึงมีการมอบรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards เพื่อรับรองความมีมาตรฐานระดับสากลเป็นประจำทุกปี

การันตีนวด-สปาพรีเมียม

     ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ  รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กิจการนวด สปาที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากกรม สบส. และประสงค์จะเข้ารับการประเมินรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards ประจำปีนี้ สามารถยื่นใบสมัครมาได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และศึกษาหลักเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th กิจการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครยื่นใบสมัครมาได้ที่กรม สบส. ส่วนภูมิภาคยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 แห่ง

    กิจการที่จะได้รับรางวัล

 • ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งหมด 5 ด้าน
 • ต้องมีความพิเศษมากกว่ากิจการที่ได้รับมาตรฐานทั่วไป เช่น บริการได้ครบ 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส
 • การตกแต่งร้าน เน้นความเป็นไทย มีอัตลักษณ์ตามถิ่นที่ตั้ง
 • บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มีความเฉพาะด้านตามมาตรฐาน และสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เป็นต้น

        กิจการที่ได้รับรางวัลจะได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ จะมีการประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์ และจัดทำเป็น Directory เผยแพร่ไปทั่วประเทศ ผ่านศูนย์ท่องเที่ยว สมาคมและสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ สนามบิน สถานเอกอัครราชทูต เป็นต้น

ปี 65 นวด-สปาเพิ่มขึ้นกว่า 300 แห่ง  
      จากช้อมูลกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสบส.  กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ประจำปี งบประมาณ 2565 ดังนี้

 •       กิจการสปา 1,010 แห่ง ปี 2565 เพิ่มขึ้น 23 แห่ง
 • นวดเพื่อสุขภาพ 9,555 แห่ง ปี 2565 เพิ่มขึ้น 294 แห่ง
 •           นวดเพื่อเสริมความงาม 224 แห่ง ปี 2565 เพิ่มขึ้น 8 แห่ง   

         ส่วนข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี  2560-2565 (ข้อมูล ณ 4 ม.ค.2565)พบว่า มีเพิ่มขึ้นรวม 11,114 แห่ง แยกเป็น

 •      กิจการสปา  1,033 แห่ง 
 •     นวดเพื่อสุขภาพ 9,849 แห่ง 
 •    นวดเพื่อเสริมความงาม 232 แห่ง

หลังโควิด-19ธุรกิจสปาโต 17 %

กรด โรจนเสถียร ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจบริการสุขภาพ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมสปาไทย ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ต จำกัด ให้ข้อมูลว่า 

 • ปี 2560 - ปี 2562 อุตสาหกรรมสปาทั่วโลก เติบโตอย่างรวดเร็วในอัตรา 8.7% ต่อปี
 • มีรายได้ถึง 111 พันล้านดอลลาร์ในสปา 165,714 แห่ง
 • โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากในโรงแรม/รีสอร์ทสปา จาก 48,248 แห่ง เป็น 60,873 แห่ง
 • ช่วงโควิด-19 ในปี 2563 รายรับลดลง -39% เป็นตัวเลข 69 พันล้านดอลลาร์
 • สถานประกอบการสปาลดลงเหลือ 160,100 โดยสูญเสียสปาทั่วโลกกว่า 4,000 แห่ง
 • ในอนาคต มีการคาดการณ์ว่า ธุรกิจสปาจะมีการเติบโตสูงมากเป็นประวัติการของโลก ราว 17% ทุกปี ไปจนถึงปี 2568
 • และมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ราว 150.5 พันล้านดอลลาร์