อัปเดตอาการ Long COVID มีความผิดปกตินานกว่า 3 เดือน พบปัญหาความจำ การนอนหลับ

อัปเดตอาการ Long COVID มีความผิดปกตินานกว่า 3 เดือน พบปัญหาความจำ การนอนหลับ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ หรือ "หมอธีระ" โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็น "โควิด-19" อัปเดตเผยถึงอาการลองโควิด (Long COVID) ในไอร์แลนด์กว่า 67% มีอาการผิดปกติต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 เดือน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ หรือ "หมอธีระ" คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็น "โควิด-19" อัปเดตเผยถึงอาการลองโควิด (Long COVID) ในไอร์แลนด์กว่า 67% มีอาการผิดปกติต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 เดือน

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 179,478 คน ตายเพิ่ม 806 คน รวมแล้วติดไป 653,972,540 คน เสียชีวิตรวม 6,659,501 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และฝรั่งเศส

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 82.52 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 84.11

อัปเดต Paxlovid

Dryden-Peterson S และทีมงานจาก Brigham and Women's Hospital และ Harvard T.H. Chan School of Public Health ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุดในวารสารทางการแพทย์ระดับสากล Annals of Internal Medicine วันนี้ 13 ธันวาคม 2565

ศึกษาในประชากรวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 44,551 คน ตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคม 2565 พบว่า กลุ่มที่ได้รับยาต้านไวรัส Paxlovid (Nirmatrelvir/ritonavir) ช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ราว 40% และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ราว 70%

แม้อัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจะอยู่ในระดับต่ำราว 1% แต่การได้รับยาต้านไวรัสก็ลดความเสี่ยงลงไปได้อีก อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศก็ต้องพิจารณาเรื่องอื่นๆมาประกอบด้วย อาทิ สถานการณ์การติดเชื้อที่เป็นอยู่ งบประมาณ ความคุ้มค่า ชนิดของยาต้านไวรัสต่างๆ

อัปเดต Long COVID ในไอร์แลนด์

ข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจ เปิดเผยโดยสส.Denis Naughten ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 สาระสำคัญคือ ปัจจุบันคาดว่าจะมีประชากรวัยผู้ใหญ่ในไอร์แลนด์ราว 6% ที่กำลังประสบปัญหา Long COVID

โดยในกลุ่มผู้ป่วย Long COVID ข้างต้นนั้น 67% มีอาการผิดปกติต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 เดือน (เพศหญิง 69% , เพศชาย 60%)

ทั้งนี้ 84% รายงานว่าอาการผิดปกติที่มีนั้นทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ลำบากมากขึ้น

อาการผิดปกติที่พบบ่อย ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า อาการหอบเหนื่อย ปัญหาด้านความจำ ปัญหาการนอนหลับ และอาการปวดกล้ามเนื้อ

ข้อมูลต่างๆ จากทั่วโลกนั้นตอกย้ำให้เรารับรู้ว่า การติดเชื้อโควิด-19 นั้นไม่ได้จบชิลๆแล้วหาย แต่ป่วยรุนแรงได้ ตายได้ สำคัญกว่านั้นคือ อาจเกิดอาการผิดปกติเรื้อรังระยะยาวได้ในทุกระบบของร่างกาย ทั้งสมอง ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร ฯลฯ

การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ให้ติดเชื้อซ้ำ ย่อมดีที่สุด

 

อัปเดตอาการ Long COVID มีความผิดปกตินานกว่า 3 เดือน พบปัญหาความจำ การนอนหลับ

 

อัปเดตอาการ Long COVID มีความผิดปกตินานกว่า 3 เดือน พบปัญหาความจำ การนอนหลับ

 

อ้างอิง

1. Dryden-Peterson S et al. Nirmatrelvir Plus Ritonavir for Early COVID-19 in a Large U.S. Health System. Annals of Internal Medicine. 13 December 2022.

2. 6% of adults in Ireland are living with long Covid survey commissioned by Roscommon TD reveals. Independent.ie. 12 December 2022.