"โควิดวันนี้" ชลบุรี พบติดเชื้อรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรี พบติดเชื้อรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ RT-PCR จำนวน 148 ราย เข้าข่ายติดเชื้อ ATK 10,880 ราย ขณะที่รายงานยอดผู้เสียชีวิตยังน่ากังวลมากถึง 6 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิดยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 148 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 10,880 ราย เสียชีวิต 6 ราย

เปิดรายงานเกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด-19 เป็นข้อมูลประจำสัปดาห์ที่ 47 ช่วงระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 148 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 10,880 ราย ณ วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย

- รายที่ 1 เพศชาย อายุ 30 ปี โรคประจำตัว  ตับแข็ง

 • ประวัติเสี่ยง ไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
 • วันที่เริ่มป่วย 11 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 19 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

- รายที่ 2 เพศชาย อายุ 67 ปี โรคประจำตัว  ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (ผู้ป่วยติดเตียง)

 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน
 • วันที่เริ่มป่วย 17 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 20 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64

- รายที่ 3 เพศชาย อายุ 87 ปี โรคประจำตัว  ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ

 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 18 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 21 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64

- รายที่ 4 เพศชาย อายุ 67 ปี โรคประจำตัว  คความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจ ไตวายระยะ 3 เก๊าท์

 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 18 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 21 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

- รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 100 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว 

 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 15 พ.ย.  65 
 • วันที่เสียชีวิต 24 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

- รายที่ 6 เพศชาย อายุ 78 ปี โรคประจำตัว โรคหัวใจ

 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 17 พ.ย.  65 
 • วันที่เสียชีวิต 24 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64  เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64

การเข้าสู่ระยะ Post-Pandemic หรือ การปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนั้น แม้ว่าการระบาดของโรคเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต จะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้ไม่ดี ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

"โควิดวันนี้" ชลบุรี พบติดเชื้อรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย