รพ.บางนา เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" Pfizer ฟรีทุกเข็ม อายุ 12 ปีขึ้นไป

รพ.บางนา เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" Pfizer ฟรีทุกเข็ม อายุ 12 ปีขึ้นไป

โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ เปิดให้บริการ Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" Pfizer ฟรีทุกเข็ม สำหรับอายุ 12 ปี ขึ้นไป

โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" Pfizer ไม่มีค่าใช้จ่าย เวลา 08.00-15.00 น.

สำหรับ ทุกเข็ม สำหรับอายุ 12 ปี ขึ้นไป

- เข็มที่ 1-3 พิจารณาตามระยะเวลาการได้รับวัคซีน

- ตั้งแต่เข็มที่ 4 เป็นต้นไป (ระยะเวลาห่างอย่างน้อย 4 เดือน)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เปิด "ฉีดวัคซีนโควิด-19" วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันที่ฉีดวัคซีน

1.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น passport

2.หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

รพ.บางนา เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" Pfizer ฟรีทุกเข็ม อายุ 12 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคโควิด-19 สัปดาห์ที่ผ่านมา (23-29 ต.ค.65) มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,551 ราย เฉลี่ยวันละ 364 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 320 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 164 ราย และมีผู้เสียชีวิต 33 ราย เฉลี่ยวันละ 4 ราย โดยผู้เสียชีวิต 97% เป็นผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในจำนวนนี้ยังไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบ/ไม่ได้รับเข็มกระตุ้นถึง 76% ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อยังมาจากกิจกรรมการรวมกลุ่มคน และไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์