"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 23 - 29 ต.ค. 2565

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 23 - 29 ต.ค. 2565

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ ช่วงวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 69 ราย - ไม่รวม ATK อีก 4,374 และเสียชีวิตสะสม 481 ราย

"โควิดวันนี้" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 42 วันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 69 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 4,374 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 42 วันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 69 และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 4,374 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 5 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 481 ราย

 

ณ วันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย

 

รายที่ 1

 

 • เพศหญิง อายุ 81 ปี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว 
 • วันที่เริ่มป่วย 19 ต.ค. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 23 ต.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 2

 

 • เพศชาย อายุ 80 ปี โรคประจำตัว โรคปอด
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว 
 • วันที่เริ่มป่วย 22 ต.ค. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 24 ต.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 3

 

 • เพศชาย อายุ 74 ปี โรคประจำตัว โรคหัวใจ เบาหวาน 
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว 
 • วันที่เริ่มป่วย 6 ต.ค. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 23 ต.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64

 

รายที่ 4

 

 • เพศชาย อายุ 92 ปี โรคประจำตัว โรคเบาหวาน
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว 
 • วันที่เริ่มป่วย 4 ต.ค. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 21 ต.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม 1 ราย และไม่ได้ฉีดวัคซีน 3 ราย

 

 

การเข้าสู่ระยะ Post-Pandemic หรือ การปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนั้น แม้ว่าการระบาดของโรคเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต จะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้ไม่ดี ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

 

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 23 - 29 ต.ค. 2565

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี