"โควิดวันนี้" 29 ก.ย. 2565 ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ไม่รวม ATK อีก 760 ราย

"โควิดวันนี้" 29 ก.ย. 2565 ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ไม่รวม ATK อีก 760 ราย

"โควิดวันนี้" 29 ก.ย. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 14 ราย ไม่รวม ATK อีก 760 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 467 ราย

"โควิดวันนี้" 29 กันยายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 14 ราย ไม่รวม ATK อีก 760 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 467 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 14 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 760 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 2 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสม 467 ราย

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

สำหรับผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต จะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้ไม่ดี ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

 

"โควิดวันนี้" 29 ก.ย. 2565 ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ไม่รวม ATK อีก 760 ราย

 

"โควิดวันนี้" 29 ก.ย. 2565 ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ไม่รวม ATK อีก 760 ราย

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี