"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย - ไม่รวม ATK อีก 730 ราย เสียชีวิตอีก 1

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย - ไม่รวม ATK อีก 730 ราย เสียชีวิตอีก 1

"โควิดวันนี้" 28 ก.ย. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 23 ราย - ไม่รวม ATK อีก 730 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1

"โควิดวันนี้" 28 กันยายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 23 ราย ไม่รวม ATK อีก 730 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตสะสม 467 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 23 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 730 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตสะสม 467 ราย

 

ข้อมูลผู้เสียชีวิต 1 ราย (28 กันยายน 2565)

 

  • เพศชาย อายุ 51 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน, โรคเก๊าท์ และไตวายเฉียบพลัน 
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน
  • วันที่เริ่มป่วย 23 สิงหาคม 2565 
  • วันที่เสียชีวิต 25 กันยายน 2565
  • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

 

ผู้เสียชีวิตรายนี้ เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

 

\"โควิดวันนี้\" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย - ไม่รวม ATK อีก 730 ราย เสียชีวิตอีก 1

 

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

สำหรับผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต จะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้ไม่ดี ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี