"บอร์ด สปสช." เคาะข้อเสนอ รับเงินกู้ 2.7 หมื่นล้านบาท จ่ายค่าบริการโควิด

"บอร์ด สปสช." เคาะข้อเสนอ รับเงินกู้ 2.7 หมื่นล้านบาท จ่ายค่าบริการโควิด

"บอร์ด สปสช." เห็นชอบข้อเสนอขอรับเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ รอบที่ 5 ปี 2565 เพื่อจ่ายค่าชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด-19 และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 2.75 หมื่นล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2565 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอวงเงินงบประมาณที่จะขอรับจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากโรคโควิด-19 รอบที่ 5 ปี 2565

 

เพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด-19 และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการก่อนวันที่ 4 ก.ค.2565 และส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายทันภายใน 31 ส.ค.2565 จำนวน 27,562.56 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2565 ได้มีอนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 รอบที่ 4 ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับหน่วยบริการและสถานพยาบาลที่ให้บริการแล้วระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 15 พ.ค.2565 วงเงิน 18,447.98 ล้านบาท

สำหรับบริการที่เกิดภายหลังวันที่ 15 พ.ค.2565 ทาง สปสช. ได้ประมวลผล และเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์ ซึ่งมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินที่เสนอขอรับเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ จำนวน 25,664.68 ล้านบาท จากนั้นได้มีการปรับตัวเลขค่าใช้จ่ายให้เป็นปัจจุบัน โดยพบว่ามียอดค่าใช้จ่ายที่ต้องขอรับเพิ่มอีก 1,897.88 ล้านบาท

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การขอรับจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ รอบที่ 5 นี้คาดว่าจะเป็นรอบสุดท้าย ซึ่งครั้งนี้จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 ในคนไทยทุกคน จำนวน 1,969.76 ล้านบาท ค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 จำนวน 25,469.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากบริการโควิด (ค่าเยียวยาวัคซีน) อีก 122.90 ล้านบาท

“เรื่องการขอเงินกู้เป็นสิ่งที่เราทำงานกับสภาพัฒน์ และสำนักงบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจากทางท่านรัฐมนตรี (สธ.) ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทั้งสามฝ่ายเป็นอย่างดี เพราะเขาทราบถึงความจำเป็นต่างๆ ของเรา” เลขาธิการ สปสช. ระบุ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือ คลิก และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์