"ประกันสังคม "เผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ มีนาคม 24.63 ล้านคน

"ประกันสังคม "เผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ มีนาคม 24.63 ล้านคน

สำนักงานประกันสังคม เผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น  24,633,584 คน ย้ำขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่น พร้อมดูแลคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงชีวิต

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนมีนาคม 2567 ว่า จากข้อมูลสำนักสิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2567 มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกมาตราคือ 33, 39, 40 โดยสรุปดังนี้

มาตรา 33 ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วประเทศ จำนวน 11,882,607 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

สิทธิประกันสังคม 2567 เช็กสิทธิทำฟัน 'เบิกประกันสังคม' ครอบคลุมอะไรบ้าง?

อย่ารอช้า!! ประกันสังคม - บัตรทอง ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ เริ่ม 1 เม.ย.นี้

ยอดผู้ประกันตนทั่วประเทศ เดือนมี.ค.

มาตรา 39 ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 39 ทั่วประเทศ จำนวน 1,770,493 คน

มาตรา 40 บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระ ทำงานไม่มีนายจ้าง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3-4-5 กรณีขึ้นอยู่กับทางเลือก จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศ จำนวน 10,980,484 คน

\"ประกันสังคม \"เผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ มีนาคม 24.63 ล้านคน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ภาพรวมสรุปยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น  24,633,584 คน ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ที่พร้อมดูแลคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงชีวิตเพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ