วันนี้จ่าย เงินเดือนข้าราชการ 2567 เช็คปฏิทินจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้าง

วันนี้จ่าย เงินเดือนข้าราชการ 2567 เช็คปฏิทินจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้าง

ตรวจสอบ อัปเดตล่าสุด จ่ายวันนี้ เงินเดือนข้าราชการ 2567 เช็คปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ จากกรมบัญชีกลาง

ตรวจสอบ "เงินเดือนข้าราชการ 2567" และ "ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ" และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปฏิทินวันจ่ายเงิน จากกรมบัญชีกลาง ล่าสุด

การประชุมคณะทำงานปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 10/2566 นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 10/2566 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และคลังเขตร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

กรมบัญชีกลาง เผยแพร่ ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ ปี 2567 ดังนี้

ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ ปี 2567 ดังนี้

 • เดือนมกราคม 2567

รอบ 1 วันที่ 16 มกราคม 2567
รอบ 2 วันที่ 26 มกราคม 2567

 

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2567

รอบ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
รอบ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

 

 • เดือนมีนาคม 2567
  รอบ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2567
  รอบ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2567

 

 • เดือนเมษายน 2567
  รอบ 1 วันที่ 12 เมษายน 2567
  รอบ 2 วันที่ 25 เมษายน 2567

 

 • เดือนพฤษภาคม 2567
  รอบ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
  รอบ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

 

 • เดือนมิถุนายน 2567
  รอบ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2567
  รอบ 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2567

 

 

 • เดือนกรกฎาคม 2567
  รอบ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
  รอบ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

 

 • เดือนสิงหาคม 2567
  รอบ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2567
  รอบ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

 

 • เดือนกันยายน 2567
  รอบ 1 วันที่ 16 กันยายน 2567
  รอบ 2 วันที่ 25 กันยายน 2567

 

 • เดือนตุลาคม 2567
  รอบ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2567
  รอบ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2567

 

 • เดือนพฤศจิกายน 2567
  รอบ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567
  รอบ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

 

 • เดือนธันวาคม 2567
  รอบ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2567
  รอบ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2567

วันนี้จ่าย เงินเดือนข้าราชการ 2567 เช็คปฏิทินจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้าง

อ้างอิง - กรมบัญชีกลาง