คนไทยจากอิสราเอล ยื่นขอรับเงินค่าตั๋วคืนที่นี่ เช็กดูเอกสารที่ต้องเตรียม

คนไทยจากอิสราเอล ยื่นขอรับเงินค่าตั๋วคืนที่นี่ เช็กดูเอกสารที่ต้องเตรียม

กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คนไทยจากอิสราเอลที่ได้ซื้อตั๋วโดยสารกลับประเทศไทยด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารขอรับเงินค่าตั๋วกลับไทยคืนตามช่องทางดังต่อไปนี้ได้แล้ว เอกสารที่ต้องเตรียม

(31 ต.ค.2566) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คนไทยจากอิสราเอลที่ได้ซื้อตั๋วโดยสารกลับประเทศไทยด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารขอรับเงินค่าตั๋วกลับไทยคืน ตามช่องทางดังต่อไปนี้ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมเช็กดูเอกสารที่ต้องเตรียม

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงานเผยกรณีที่พี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอล และมีแรงงานไทยบางส่วนได้ซื้อตั๋วโดยสารกลับประเทศไทยด้วยตนเองนั้น  ขณะนี้ กระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยจากเหตุการณ์ไม่สงบได้แล้วผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

ช่องทางยื่นเอกสารขอรับเงินค่าตั๋วกลับไทยคืน

  • ส่วนกลางสามารถยื่นได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ
  • ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

เอกสารที่ต้องเตรียม 

เอกสารและหลักฐานการยื่นขอรับค่าใช้จ่าย ต้องเป็นเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย

  1. บอร์ดดิ้งพาส หรือ ตั๋วเครื่องบิน/ใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารการจ่ายเงิน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทาง
  4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับบริการ

นายไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานจะทำหน้าที่รับเรื่องของคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และแรงงานไทย และจัดส่งเอกสารให้กับกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาค่าชดเชย/ค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกกับทางรัฐบาลได้จะเป็นเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเท่านั้น และหลังจากยื่นเอกสารกับกระทรวงแรงงานแล้ว สามารถติดตามการยื่นคำขอได้ที่ Hotline call center กรมการกงสุล โทร. 02 572 8442

ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลเป็นอย่างมาก โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลให้ดีที่สุด และให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งกลุ่มที่ยังอยู่อิสราเอล และกลุ่มที่กลับมาถึงไทยแล้ว

อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยทุกคนในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศก่อนเพื่อความปลอดภัยเป็นลำดับแรก และขอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด  ซึ่งทุกคนที่ประสงค์เดินทางกลับสามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่ โรงแรม David InterContinental, Kaufmann Street 12,  Tel Aviv- Yafo, 61501

 

คนไทยจากอิสราเอล ยื่นขอรับเงินค่าตั๋วคืนที่นี่ เช็กดูเอกสารที่ต้องเตรียม