ชาวนาถือฤกษ์ดี หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว วันพืชมงคล

อุทัยธานี ชาวนาถือฤกษ์ดีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าววันพืชมงคล

เกษตรกรชาวนาอุทัยธานีถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลวันนี้ ( 17 พ.ค.66 ) หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวกันอย่างคึกคัก เชื่อเป็นสิริมงคลในการทำนาปีนี้ หวังให้ต้นข้าวพืชไร่เจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ ตามความเชื่อที่สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และพร้อมจะทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่  9

ที่จังหวัดอุทัยธานี  เช้าวันนี้ ( 17 พ.ค. ) เกษตรกรชาวนาชาวไร่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ต่างถือฤกษ์วันพืชมงคล อย่างชาวนาบ้านบุญลือ  หมู่ที่ 6 ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ออกมาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวกันตั้งแต่เช้าตรู่ ซึ่งแม้ว่าวิถีการทำนาจะเปลี่ยนไปจากการลงแขกทำนาเปลี่ยนมาเป็นจ้างแรงงานและใช้เครื่องมือการเกษตรแบบใหม่มาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ตาม แต่ยังคงสืบสานประเพณีการทำนา โดยถือฤกษ์วันพืชมงคลวันดีเป็นวันที่เป็นสิริมงคลในวันนี้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวกันอย่างคึกคัก

     สำหรับ การทำนา ในหลายพื้นแม้ว่าอาจจะเสี่ยงต่อฝนทิ้งช่วงก็ตาม แต่เชื่อว่าในวันพืชมงคลเป็นวันดีมีความเป็นสิริมงคล หากทำการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรก็จะเจริญงอกงาม และได้ผลผลิตดี และถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลการทำนาปี วันพืชมงคล หรือวันแรกนาขวัญ มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทย ที่เป็นสังคมเกษตรกรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

นางงามตา เพชรวัตร อายุ 54 ปี เกษตรกรชาวนาในพื้นที่นี้บอกว่าทุกปีจะถือเอาฤกษ์ดีในวันพืชมงคล ในการเริ่มต้นทำนาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อการทำนา ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ตามความเชื่อที่สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรมาโดยตลอด  

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวนาได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ และรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมาบริหารประเทศแก้ปัญหาราคาข้าว เนื่องจากที่ผ่านมาการลงทุนทำนาในแต่ละครั้งค่อนข้างสูงมีทั้งค่าปุ๋ยค่ายาสารเคมีมาบำรุงต้นข้าวเจริญเติบโตไปจนถึงเก็บเกี่ยวไปขาย แต่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวราคาตกต่ำเกือบทุกปี

ทำให้การทำนาแต่ละครั้งแทบไม่คุ้มกับตุนทุน และถ้าพื้นที่ไหนเจอกับความแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วงอีกข้าวยืนต้นตายแล้งอีกก็ต้องขาดทุนกันอย่างย่อยยับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งมีความหวังรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาข้าว รวมทั้งแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน