หางานเช็ก!! 6 แพลตฟอร์มรองรับการมีงานทำ ไม่เว้นวันหยุด

หางานเช็ก!!  6 แพลตฟอร์มรองรับการมีงานทำ ไม่เว้นวันหยุด

อธิบดีกรมการจัดหางาน ชี้ช่องทางบริการประชาชนผ่านระบบ e-service กรมการจัดหางาน  ขึ้นทะเบียนว่างงาน ขอรับสิทธิสำหรับผู้พิการตามมาตรา 35 และค้นหางานเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน บางท่านอาจเดินทางกลับภูมิลำเนา พักผ่อนอยู่บ้าน หรือถือโอกาสท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ แต่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หากพี่น้องประชาชนต้องการใช้บริการของกรมการจัดหางานในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้ สามารถใช้บริการผ่านระบบ e-Service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th ซึ่งเชื่อมต่อระบบออนไลน์ทุกระบบของกรมการจัดหางานไว้ในจุดเดียว ให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน

เข้าใช้งานอย่างสะดวกสบายด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว เพียงลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ยืนยัน และพิสูจน์ตัวตน โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

รัฐจัดงบรับสังคมสูงวัย เพิ่มสิทธิประกันสังคม จ้างงานผู้สูงอายุ

เปิดสถิติ “แรงงานไทย” พบ 5.3 แสนคน ทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ประกันสังคม ชวนคุณแม่สมัครงานรายได้ 1,800 บาท/วัน จริงหรือ ?

 

6แพลตฟอร์ม รองรับการหางานทำ

ปัจจุบัน กรมการจัดหางานรวบรวมแพลตฟอร์มให้บริการไว้ถึง 6 แพลตฟอร์ม ดังนี้ 

1.แพลตฟอร์ม 'ไทยมีงานทำ' ให้บริการสำหรับผู้ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน 

2.แพลตฟอร์ม 'การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน' สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 

3.แพลตฟอร์ม 'การให้และขอรับสิทธิสำหรับผู้พิการตามมาตรา 35'

4.แพลตฟอร์ม 'จัดหางานไปต่างประเทศ'

5.แพลตฟอร์ม 'การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ' 

6.แพลตฟอร์ม 'ระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์'

 

หางานง่าย สะดวก ไม่เว้นวันหยุด

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล การบริการ และสวัสดิการของภาครัฐสำหรับประชาชน จึงยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี

โดยพร้อมให้บริการคนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ รวมถึงนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครคนเข้าทำงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติ ได้เข้าถึงบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม