ย้ำ ! นายจ้างแจ้งลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ย้ำ ! นายจ้างแจ้งลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกันสังคม เผยผลวินิจฉัยประสบอันตราย - เจ็บป่วยจากการทำงาน พร้อมย้ำ ! นายจ้างแจ้งลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Compensate)

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยผลการดำเนินงานวินิจฉัยเรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีจำนวน 7,090 ราย ผลการวินิจฉัยพบว่า เป็นกรณีไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจำนวน 187 ราย

กรณีมีสิทธิได้รับเงินทดแทน จำนวน 6,903 ราย แยกเป็น หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จำนวน 4,851 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 1,997 ราย ตาย จำนวน 51 ราย และสูญเสียอวัยวะ จำนวน 4 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

“นายจ้าง” รับมืออย่างไร เมื่อโควิด เปลี่ยนพฤติกรรมคนทำงาน

เปิด 10 ข้อมูล ‘แรงงานไทย’ ยุควิกฤติของแพง-ค่าแรงถูก

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เริ่ม 1 ต.ค.นี้ เช็ก "นายจ้าง" และ "ลูกจ้าง"

ลูกจ้างระวัง! พฤติกรรมแบบไหน เสี่ยงถูก "เลิกจ้าง" แถมไม่ได้ค่าชดเชย

 

  • นายจ้างแจ้งลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วยผ่านแอปพลิเคชั่น

สำหรับการแจ้งประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างนั้น สำนักงานประกันสังคม ขอย้ำให้นายจ้าง สามารถแจ้งผ่านระบบ (E-Compensate) ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานฯ นำมาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ นายจ้างแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผ่านระบบ Web Application

ย้ำ ! นายจ้างแจ้งลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ในการตรวจสอบการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ตลอดจนสามารถส่งเอกสารประกอบการรักษาพยาบาล และใบแจ้งหนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาให้กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

  • ลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ

การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ โดยที่นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาลไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประกันสังคม เพียงเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในหัวข้อ SSO E-Service สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)