ข่าวดี ! ประกันสังคม ขยาย "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้

ข่าวดี ! ประกันสังคม ขยาย "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้

"ประกันสังคม" ขยายระยะเวลาการ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ประจำปี 65 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการ ฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ตามที่ กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบาย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม จึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

 

เพื่อให้การคุ้มครองดูแล ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา พร้อมดำเนินการจัดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 นี้ ได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อดูแล ผู้ประกันตน ได้เข้าถึงสิทธิการให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกันสังคม ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวแนะนำให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่าควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่าน ก่อนเข้ารับบริการ

 

กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 0 2956 2500-10 ผู้ประกันตนสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง

 

แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวดี ! ประกันสังคม ขยาย \"ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่\" ฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้