ยกคะแนนให้ฟรี 43 ข้อ สอบครูผู้ช่วย 2567 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ แจ้งข้อสอบผิดพลาด

ยกคะแนนให้ฟรี 43 ข้อ สอบครูผู้ช่วย 2567 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ แจ้งข้อสอบผิดพลาด

สพฐ. ได้จัด “สอบครูผู้ช่วย 2567” เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยล่าสุด “ศูนย์สอบธรรมศาสตร์” ผู้ออกข้อสอบ ได้แจ้งว่า มีข้อผิดพลาดในข้อสอบหลายวิชา จนต้องยกประโยชน์ให้คะแนนฟรี 43 ข้อ

เมื่อวานนี้ 9 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัด “สอบครูผู้ช่วย 2567” เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2567

โดยมีจำนวน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ดำเนินการสอบ รวม 179 แห่ง มีสนามสอบทั้งหมด 227 แห่ง มีตำแหน่งว่าง จำนวน 4,399 อัตรา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบ จำนวน 52 กลุ่มวิชา มีผู้สมัคร จำนวน 154,191 คน และผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 153,568 คน

ยกคะแนนให้ฟรี 43 ข้อ สอบครูผู้ช่วย 2567 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ แจ้งข้อสอบผิดพลาด

ล่าสุด “ศูนย์สอบธรรมศาสตร์” ผู้ออกข้อสอบ “ครูผู้ช่วย 2567” ได้ชี้แจ้งข้อผิดพลาดในข้อสอบหลายวิชา โดยเฉพาะวิชาเอกคณิตศาสตร์ จนต้องยกประโยชน์ให้คะแนนฟรี 43 ข้อ โดยมีข้อความ ดังนี้

ยกคะแนนให้ฟรี 43 ข้อ สอบครูผู้ช่วย 2567 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ แจ้งข้อสอบผิดพลาด

เรียน ผู้สอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 

ก่อนอื่น ศูนย์สอบฯ ขออภัยในข้อบกพร่องเรื่องการจัดทำข้อสอบ และยินดีรับข้อทักท้วงและเสนอแนะทุกประการ ในระหว่างการสอบ 2วันนี้ คณะกรรมการ ได้มีการรับทราบข้อมูลโดยตลอด และหาทางแก้ไข ก่อนอื่นขอเรียนเหตุผล และข้อมูลดังนี้

1. การสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ.2567 ต้องยุติธรรม ต่อทุกสาขาเอกวิชา และระบบการบริหารจัดการ  เน้นเรื่องความปลอดภัย ต้องโปร่งใส ไม่มีเรื่องทุจริต ทั้งสามารถให้ผู้สอบ หรือหน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบภายหลังได้

2. ศูนย์สอบแบ่งคณะกรรมการออกเป็น3ทีม ทีมออก ทีมเลือก ทีมพิมพ์ข้อสอบ โดยทุกทีม หลังจากได้รับมอบหมายงานจะถูกเก็บตัว และไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของทีมอื่น 

3. หลักของการออกข้อสอบ ภาค ก. คือไม่ให้เอกใด มีความได้เปรียบเสียเปรียบ ดังนั้น คณิตศาสตร์จะเน้นเรื่องการหาคำตอบคล้ายข้อสอบ กพ.(แต่หลายคนบอกง่ายกว่า) เรื่องโจทย์ภาษาไทย ยาว3-4หน้า เป็นการวัดเรื่องการจับใจความ สรุปความซึ่งจริงๆไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมด เพราะมีคำตอบบอกชัดในโจทย์ (ย้ำว่าไม่ใช่กับดักเวลา) ส่วนภาษาอังกฤษ (หลายคนบอก MVP)เแค่วัดคนพอสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือไม่ได้เท่านั้น ส่วนวิชาการเป็นข้าราชการที่ดี(ดาวร้าย) ก็อาจดูยากไปแต่ จริงๆก็อยู่ในกรอบเนื้อหาและ การเป็นข้าราชการท่านต้องมีความรู้เหล่านี้ด้วย วิชานี้ทุกเอกไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไร จึงต้องรับบทผู้ร้าย  ทั้งหมดนี้เพื่อคัดผู้สอบไปแข่งกันที่แต่ละเอกวิชา 

4. ในส่วนคำเฉลย ภาค ก. ทั้ง 3 วิชา คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ออก เฉลยไว้ ครับ

5. วันนี้ คณะกรรมการได้รับข้อทักท้วงเรื่องข้อสอบ หลังเวลาสอบเสร็จสิ้น จึงมีการประชุมกับ ทั้งผู้ออก ผู้เลือก ผู้พิมพ์ข้อสอบ โดยใช้ข้อมูลจาก ใบรายงานเหตุการณ์ที่ผู้สอบเขียน และข้อมูลที่ได้รับจากเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ทำให้สรุปได้ว่าเกิดความผิดพลาด 3 สาเหตุหลัก

 • ผู้ออกข้อสอบ เขียนด้วยลายมือ และบางข้อที่มีปัญหานั้น มีหลาย version ข้อนั้นเลยมีตัวเลือกทั้ง Version เก่าใหม่ (บางข้อที่มีปัญหาผู้ออกทำตัวเลือกผิดแต่ต้นทาง) 
 • ผู้เลือกไม่มีสิทธิ ทราบคำเฉลยได้แต่เพียงเลือกข้อสอบ ทำให้การเลือกข้อสอบบางข้อหลุดไปจริงๆ
 • ผู้พิมพ์ข้อสอบ ต้องพิมพ์ตามข้อสอบที่คัดเลือกแล้ว แต่เนื่องจากเป็นลายมือ และไม่มีความรู้เรื่องศัพท์เฉพาะ โดยคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ข่้อที่ใช้สูตร พิมพ์ผิดเยอะ (ทราบภายหลัง)ประกอบกับผู้ตรวจทานมีเวลาน้อย ต้องรีบส่งต้นฉบับ และต้องไม่ให้ผู้ออกข้อสอบรู้ว่า ข้อใดถูกเลือกใช้สอบ ดังนั้นผู้ออกข้อสอบจึงไม่มีสิทธิตรวจต้นฉบับ

6. สำหรับ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีนี้คณะกรรมการ ออกข้อสอบตัดสินใจ รวมชุดกันและใช้ข้อสอบเดียวกัน โดยหลังการสอบจะเสนอให้ สพฐ. พิจารณา ให้ผู้สอบทราบขอบเขตโครงสร้างข้อสอบ ก่อนประกาศการสอบ ทุกวิชาเอก

 

ยกคะแนนให้ฟรี 43 ข้อ สอบครูผู้ช่วย 2567 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ แจ้งข้อสอบผิดพลาด

7. หลังการร่วมกันพิจารณามี มติ เรื่องการพิจารณา ยกประโยชน์ให้ผู้สอบ (ให้คะแนนทุกคน) ดังนี้ 

 • วิชามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ให้คะแนนฟรี 1 ข้อ
 • วิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 1 ข้อ ที่มี 2 ตัวเลือกที่ถูก 

วิชาเอก 

 • เอกคณิตศาสตร์ มีข้อฟรี 11 ข้อ
 • ฟิสิกส์  มีข้อฟรี 2 ข้อ
 • เอกนาฎศิลป์ มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีข้อฟรี2 ข้อ
 • สังคม 1 ข้อ
 • ญี่ปุ่น 1 ข้อ
 • ภาษาไทย มี 1 ข้อ ที่มี 2 ตัวเลือกที่ถูก
 • พลศึกษา มีข้อฟรี 1 ข้อ และมี 1ข้อที่มีตัวเลือกถูก 2ข้อ
 • บรรณารักษ์ มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • ดนตรีไทย มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • เคมี มีข้อฟรี 4 ข้อ และมี 1ข้อที่มีตัวเลือกถูก 2ข้อ
 • ชีววิทยา มีข้อฟรี 5 ข้อ
 • ดนตรีสากล มีข้อฟรี 4 ข้อ
 • ประถมศึกษา มีข้อฟรี 2 ข้อ
 • ธุรกิจศึกษา มีข้อฟรี1 ข้อ
 • วิศวกรรมศาสตร์ มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • การศึกษาพิเศษ มีข้อฟรี 2 ข้อ

8. ในส่วน ผู้ที่ไม่ฝนรหัสชุดข้อสอบ ศูนย์สอบจะต้องหารือกับ สพฐ.ก่อนไม่สามารถสรุปได้ตอนนี้ครับ 

ทั้งหมดทั้งปวง คณะกรรมการของศูนย์สอบต้องขออภัย ในข้อผิดพลาด และขอนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง กระบวนการจัดสอบให้ดียิ่งขึ้น และขอยืนยันว่าผู้สอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 ต้องได้รับความยุติธรรมทุกคนครับ

 

 

อ้างอิง : ศูนย์สอบธรรมศาสตร์