เช็กด่วน สมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา รายละเอียดครบจบ

เช็กด่วน สมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา รายละเอียดครบจบ

จัดให้..เช็กด่วน สมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา รายละเอียดครบจบ เพื่อรับราชการ อัปเดตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดรับสมัคร  สมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ กว่า 5,000 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2566 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร คือ

  • มัธมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

เพื่อบรรจุเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2566 กว่า 5,000 อัตรา สำหรับทุกคนที่ต้องการรับราชการ 

 

คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 2566/67

-    เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
-    อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันที่ 20 ธ.ค. 2566) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 2539 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2548
-    ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
-    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 20 ธันวาคม 2566)

เช็กด่วน สมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา รายละเอียดครบจบ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก นักเรียนนายสิบตำรวจ 66/67

-    ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2566
-    มีการเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 11 ธ.ค. ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2566
-    ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วันที่ 21 มี.ค. 2567
-    ประกาศผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ สอบข้อเขียน วันที่ 30 มี.ค. 2567
-    สอบข้อเขียน วันที่ 31 มี.ค. 2567
-    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 11 เม.ย. 2567
-    ผู้สอบผ่านข้อเขียนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 9 พ.ค. ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2567
-    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่านการคัดเลือก วันที่ 10 ก.ค. 2567

การสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ หรือ นสต.

สำหรับทุกคนที่สนใจสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ policeadmission.thaijobjob.com

หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-    ตำรวจภูธรภาค 1 โทร. 03 622 5225
-    ตำรวจภูธรภาค 2 โทร. 03 827 8201
-    ตำรวจภูธรภาค 3 โทร. 04 437 1388-9
-    ตำรวจภูธรภาค 4 โทร. 04 346 5739
-    ตำรวจภูธรภาค 5 โทร. 05 482 9882-3
-    ตำรวจภูธรภาค 6 โทร. 05 622 2251
-    ตำรวจภูธรภาค 7 โทร. 03 424 2753
-    ตำรวจภูธรภาค 8  โทร. 07 740 5423 และ 07 740 5425
-    ตำรวจภูธรภาค 9 โทร. 07 321 2870
-    กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) โทร. 0 3430 0275
-    กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) โทร. 0 2279 4370

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ตำรวจภูธรภาค 8 , กองการสอบ Admission Division กองบัญชาการศึกษา