กลุ่มเสรีมวลชนฯ มมส บุกตึกอธิการฯวันนี้ เรียกร้องเปิดเผยจัดสรรงบฯนิสิต

กลุ่มเสรีมวลชนฯ มมส บุกตึกอธิการฯวันนี้ เรียกร้องเปิดเผยจัดสรรงบฯนิสิต

จับตา กลุ่มเสรีมวลชนฯ มมส หรือ ม.มหาสารคาม บุกตึกอธิการบดีเช้าวันนี้ เพื่อเรียกร้องเปิดเผยจัดสรรงบกิจกรรมของนิสิต

กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม ขอเชิญชวนพี่น้องนิสิต และสื่อมวลชน ร่วมกันติดตามสถานการณ์ ยื่นหนังสือ ถึงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. ณ ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อเรียกร้องไปยัง องค์กรนิสิต ให้รับฟังและปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง ดังนี้ 

1. องค์กรนิสิต (องค์การนิสิต,สโมสรนิสิต,สภานิสิต) ต้องเปิดเผยข้อมูลการประชุมจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนิสิต เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

2. ในการประชุมครั้งถัดไปองค์กรนิสิตต้องเปิดเผยรายละเอียดการประชุมและต้องถ่ายทอดสดระหว่างการประชุมองค์กรนิสิต

โดยก่อนหน้านี้ หลังการเจรจากับตัวแทนสภานิสิตฯ เพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลสรุปการประชุมที่สภานิสิตจัดประชุมกับผู้นำองค์กรนิสิต ในประเด็น เสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบถ่ายทอดสดในการจัสรรงบประมาณองค์กรนิสิต รอบ 8 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรากฏว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะทางที่ปรึกษาหรือเบื้องบนไม่ต้องการให้เปิดเผย เนื่องจาก มีความละเอียดอ่อน จึงจะต้องผ่านการรับรองและเรียบเรียงจากที่ประชุมองค์กรนิสิตเสียก่อนจึงจะสามารถเปิดเผยได้

กลุ่มเสรีมวลชนฯ มมส บุกตึกอธิการฯวันนี้ เรียกร้องเปิดเผยจัดสรรงบฯนิสิต

ทั้งนี้ การถ่ายทอดสดการประชุมต่างๆ ขององค์กรนิสิต ทำให้นิสิตได้ร่วมตรวจสอบการทำงานและรับรู้ข่าวสาร ผู้แทนนิสิตคือบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากนิสิตทุกคนเพื่อรับใช้นิสิตและสังคม

ดังนั้น ในระบอบประชาธิปไตยเป็นสิงปกติอยู่แล้วที่นิสิตวิพากษ์วิจารณ์หรือชื่นชมผู้แทนนิสิตได้อย่างตรงไปตรงมา การไม่เปิดเผยข้อมูลการสรุปประชุมฯที่แจ้ง ชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนหรือข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วน ก็ไม่ต่างจากการปิดบังนิสิตและการรักษาอำนาจ ผู้แทนนิสิตต้องอาสาเข้ามาทำงาน แก้ไขปัญหาตอบประเด็นปัญหาข้อโต้แย้ง จัดการผลประโยชน์ต่างๆแทนนิสิต ไม่ใช่หลีกเลี่ยงปัญหา การสร้างอำนาจหรือประโยชน์ส่วนตนตลอดจนเป็นลิ่วล้อให้คนบางกลุ่ม

กลุ่มเสรีมวลชนฯ มมส บุกตึกอธิการฯวันนี้ เรียกร้องเปิดเผยจัดสรรงบฯนิสิต