'องคมนตรี'ติดตามร.ร.ใช้นวัตกรรม Starfish โครงการกองทุนการศึกษา อุทัยธานี

'องคมนตรี'ติดตามร.ร.ใช้นวัตกรรม Starfish โครงการกองทุนการศึกษา อุทัยธานี

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี 3 พร้อมย้ำเสาหลัก โรงเรียนคุณภาพ การจัดการศึกษาที่มีคุณค่า นักเรียนมีคุณธรรม การทำงานต้องยึดผลประโยชน์ของเด็ก

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ, ที่พักเรียนบ้านคลองเสลา,  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร  ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตาม 

พล.อ.ไพบูลย์  กล่าวถึงการดำเนินงานของโครงการฯว่า 3 เสาหลัก โรงเรียนคุณภาพ การจัดการศึกษาที่มีคุณค่า นักเรียนมีคุณธรรม การทำงานต้องยึดผลประโยชน์ของเด็กเป็นส่วนใหญ่  เรื่องคุณธรรมมี 3 ประเด็น คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมของครู คุณธรรมอัตลักษณ์และโครงงานคุณธรรมของนักเรียน สอดคล้องกับวุฒิภาวะ ครูต้องทำให้เด็กเชื่อมั่นและสามารถสร้างคุณธรรมได้ด้วยตัวเอง

'องคมนตรี'ติดตามร.ร.ใช้นวัตกรรม Starfish โครงการกองทุนการศึกษา อุทัยธานี

วิธีการบริหารจัดการไม่ใช่แค่มีเอกสารแล้วเด็กจะเปลี่ยน โรงเรียนต้องมีเป้าหมายในการสร้างนักเรียน สร้างครู สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันมันอาจจะต้องใช้เวลา ครูต้องมีทัศนคติที่ดี มีคุณภาพถึงจะถ่ายทอดไปสู่เด็กได้ดี  ครูต้องใช้ข้อมูลให้เป็นนำมาวิเคราะห์เพื่อจะจัดการพัฒนาเด็ก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เปิดตัว "Starfish Future Labz"เตรียมพร้อมเด็กไทยผ่าน 3 นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรม Starfish แก้ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยของเด็ก พัฒนาครูผู้สอน

‘ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3’ ขับเคลื่อนสังคมสร้างสรรค์-ยั่งยืน

 

ใช้นวัตกรรม Starfish พัฒนาผู้เรียน

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ในครั้งนี้ เป็นโรงเรียนที่ได้รับชุดการเรียนรู้ Learning Box จากมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะนำไปใช้กับเด็กชนเผ่ากระเหรี่ยงในการอ่านออก เขียนได้ และพัฒนาการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด 19

หลังจากที่นำนวัตกรรม 3R ที่อยู่ในเล่ม Booklet เป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาและส่งผลให้เด็กสามารถอ่านออก เขียนได้ โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาจำนวน  13 คน คิดเป็น ร้อยละ 100% มีการพัฒนาเชิงคุณภาพ โดยนักเรียนสามารถจำรูปและเขียนรูปพยัญชนะไทยได้โดยเขียนคำ และประโยคสั้นๆได้ เขียนตัวเลขตามจำนวนที่กำหนดได้ถูกต้อง และได้ทบทวนการเขียนเลขไทย

'องคมนตรี'ติดตามร.ร.ใช้นวัตกรรม Starfish โครงการกองทุนการศึกษา อุทัยธานี

ชุดการเรียนรู้ Learning Box เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ง่าย น่าสนใจ เรียนรู้จากภาพ สอดแทรกความสนุกด้วยเกมการศึกษาที่ทำให้เด็กมีความแม่นยำในการอ่าน การเขียน ภาษาไทยมากขี้น

'องคมนตรี'ติดตามร.ร.ใช้นวัตกรรม Starfish โครงการกองทุนการศึกษา อุทัยธานี

 

คุณครูปุณณดา เพ็งอุ่น  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย  อีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำนวัตกรรมจาก Starfish ไปพัฒนาผู้เรียนได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า โรงเรียนใช้นวัตกรรม 3R กับเด็ก ป.2 มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาพ อ่านจากภาพ เช่น การจับคู่ภาพกับคำ รูปงู เด็กก็จะบอกได้ว่า ง.งู และก็จะเขียน ง. ได้  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็จะมีเด็กที่เรียนช้า เค้าจะสนใจในการอ่านจากภาพ ๆ โดยจะมีภาพบัตรคำติดรอบห้องให้เด็กฝึกอ่าน 

คุณครูเคยใช้สอนเด็กที่เป็น LD ให้เด็กอ่านจากรูปภาพแล้วค่อยผสมคำ ใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมง เด็กสามารถอ่านได้ จากที่เด็กอ่านไม่ได้เลย เด็กเรียนรู้ได้เร็วกว่าการเรียนในหนังสือ อ่านได้เร็ว และมีความสนใจมากกว่าเดิมเพราะจะมีรูปภาพที่มีสีสัน มีกิจกรรมที่เด็กได้ทำร่วมกันด้วย

'องคมนตรี'ติดตามร.ร.ใช้นวัตกรรม Starfish โครงการกองทุนการศึกษา อุทัยธานี

'องคมนตรี'ติดตามร.ร.ใช้นวัตกรรม Starfish โครงการกองทุนการศึกษา อุทัยธานี 'องคมนตรี'ติดตามร.ร.ใช้นวัตกรรม Starfish โครงการกองทุนการศึกษา อุทัยธานี