มข. จัดวิ่ง การกุศล “Music Run Funtiverse” ช่วยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

มข. จัดวิ่ง การกุศล “Music Run Funtiverse” ช่วยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดวิ่งเพื่อการกุศล “Music Run Funtiverse” ครั้งแรกใน จังหวัดขอนแก่น มอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนโอกาสทางด้านการแพทย์ได้รับการรักษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว งานวิ่งการกุศล โครงการ KKUIC The Insider 9 “Music Run Funtiverse” โดยมี ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และเลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี อาจารย์ลักคณา เฮ้งบริบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการสัมมนาทางการตลาดระหว่างประเทศ นายเกียรติกูล คูชัมภู ประธานโครงการ KKUIC The Insider ครั้งที่ 9 “Music Run Funtiverse” ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม W301 ชั้น3 ตึกอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับชุมชนจึงได้จัดกิจกรรมการกุศลอย่างต่อเนื่อง เฉกเช่น โครงการ KKUIC The Insider ปีที่ 9 ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยปีนี้เราจะกลับมาจัดงานวิ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันได้มีการเบาบางลงแล้ว และ มีมาตรการผ่อนปรน จึงสามารถจัดงานวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ได้

 

มข. จัดวิ่ง การกุศล “Music Run Funtiverse” ช่วยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

 

โดยวิทยาลัยนานาชาติ มีวิสัยทัศน์ ว่า หล่อเลี้ยงความหลากหลาย คิดค้นนวัตกรรม เสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ และ ก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นวิทยาลัยสากลระดับโลก จากวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรมนี้ขึ้นมา พร้อมกับอุดมการณ์ที่ว่า “No matter who you are, where you from, we unite within diversity.” แม้ว่าทุกคนจะชื่นชอบในแนวเพลงใด เมื่อได้มาร่วมงานของเรา ทุกคนจะมีจุดมุ่งหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ จะมอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนโอกาสทางด้านการแพทย์ได้รับการรักษา และ มีการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และเลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิต ผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดี ส่วนใหญ่ค่อนข้างขาดทุนทรัพย์ในการรักษา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายทั้งก่อน และ หลังรักษา กิจกรรม นี้นอกจากจะสร้างความสนุกสนาน และ ความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ แล้วยังมอบโอกาสในการรักษาและมอบชีวิตใหมให้ผู้ป่วย ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาในการพัฒนาโครงการ KKUIC The Insider ที่ทำเพื่อตอบแทนสังคมในปีนี้ และ ปีต่อๆ ไป

 

มข. จัดวิ่ง การกุศล “Music Run Funtiverse” ช่วยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

 

อาจารย์ลักคณา เฮ้งบริบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการสัมมนาทางการตลาดระหว่าง ประเทศ กล่าวว่า งานวิ่งเพื่อการกุศล “Music Run Funtiverse” เป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์มากมายมหาศาล ไม่ใช่แค่เพียงการออกกำลังกาย แต่นักศึกษาสามารถสร้างความ ตระหนักถึงภัยอันตรายจากมะเร็งท่อน้ำดีให้แก่ชุมชนและสังคม สำหรับการบริจาคนี้ ท่านสามารถบริจาคโดยตรงให้กับมูลนิธิได้

 

"แต่หากท่านบริจาคผ่านโครงการนี้ เงินทุกบาทที่ท่านบริจาคจะสามารถช่วยต่อยอด และ พัฒนาทักษะต่างๆของนักศึกษาในโครงการนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น การนำเอาความรู้ตลอดหลักสูตรมาปรับใช้ในการทำงานจริง ตั้งแต่การวางแผน การแก้ไขปัญหา และ ฝึกการทำงานร่วมกันของนักศึกษา และ สามารถประยุกต์ความรู้หลังจากที่ได้ทำโครงการนี้ต่อยอดในอนาคต และ ส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่สังคมต่อไป"

 

นายเกียรติกูล คูชัมภู ประธานโครงการ KKUIC The Insider ครั้งที่ 9 “Music Run Funtiverse” กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการวิ่งเพื่อการกุศลในรูปแบบการวิ่งดนตรีครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่น เป็นการวิ่งในยามค่ำคืนที่มีแสง สีเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-22.00 น. ณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดภายใต้คอนเซ็ป Funtiverse มาจาก Fun คือ Fun Run การวิ่งมินิมาราธอนระยะสั้น และ Tiverse มาจาก Multiverse เป็นเสมือนโลกที่มีความหลากหลายพาทุกท่านเข้าสู่โลกของแนวดนตรีต่างๆ พร้อมความ สนุกสนาน

 

สำหรับกิจกรรมหลักภายในงาน KKUIC The Insider 9 “Music run Funtiverse” เป็นงานวิ่งที่มี 2 ระยะ มีระยะวิ่ง 5 กิโลเมตร และ 9 กิโลเมตร งานดนตรี ที่นำเสนอมี 3 แนว คือ หมอลำ เพลงป๊อบ และแนวดนตรี EDM โดย แยกเป็น 3 เวที ตกแต่งตามสไตล์ ของแนวเพลงนั้น ๆ และมีคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินชื่อดัง วง Safeplanet

 

สำหรับประชาชนที่สนใจ ร่วมวิ่งในโครงการ KKUIC The Insider ครั้งที่ 9 “Music Run Funtiverse” เปิดรับสมัครสำหรับรอบ EarlyBird แล้ววันนี้– 15 มกราคม 2566 สนใจสมัคร คลิก