เปิดสมัครสอบชิงทุน สำนักงาน ก.พ. 137 ทุน - สดช.ให้ทุน ป.โท - เอก สาขาอวกาศ 3 ทุน

เปิดสมัครสอบชิงทุน สำนักงาน ก.พ. 137 ทุน - สดช.ให้ทุน ป.โท - เอก สาขาอวกาศ 3 ทุน

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชน ผู้มีคุณสมบัติสมัครสอบชิงทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบแข่งขันสำหรับปี 2566 รวม 137 ทุน ด้าน สดช. ประกาศให้ทุน ป.โท-เอก สาขาอวกาศ 3 ทุน เติมศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 พ.ย. - 28 ธ.ค.2565  ผ่านช่องทาง http://scholar.ocsc.go.th (คลิกที่นี่)
 
ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2566 มีทั้งสิ้น 137 ทุน ประกอบด้วย

  • ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ (บรรจุก่อนไปศึกษา) 43 ทุน
  • ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  86 ทุน 
  • ทุนศึกษา ณ University of Chinese Academy of Sciences หรือ ทุน UCAS 5 ทุน
  • ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) 3 ทุน

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก

ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรี มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กำหนดในใบประกาศรับสมัคร ยกเว้นทุนธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

  • ทุนระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 และอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้นทุน ก.ล.ต. ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี

สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลางด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล ภารกิจส่วนหนึ่งจะดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปศึกษาทั้งใน และต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
 

ด้านสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ก็อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชีย แปซิฟิก ( Asia-Pacific Space Cooperation Organization : APSCO) ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
 
ทุนภายใต้โครงการดังกล่าวนี้มี จำนวน 3 ทุน ทั้งหมดศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย

1.ทุนระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมอวกาศ ของสถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 9 ธ.ค.2565

2.ทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการบริหารจัดการ และวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง โดยจะปิดรับสมัครวันที่ 31 ธ.ค.2565

3.ทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการสำรวจ และทำแผนที่ ของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2565 - 15 ก.พ.2566

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.onde.go.th คลิกที่นี่
  • เข้าไปที่เมนู ทุนการศึกษา หรือศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร เงื่อนไข และวิธีการสมัครตามโครงการนี้ได้โดยตรงที่ https://bit.ly/3fxCn2y

ส่วนช่องทางการสมัครนั้นให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนไปยัง กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในเวลาก่อนครบกำหนดปิดรับสมัคร ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2141-6882 หรือ อีเมล [email protected]

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์