คืนสุขภาพดีให้ “ข้อเข่า” ด้วยการผ่าตัด “ข้อเข่าเทียม”

คืนสุขภาพดีให้ “ข้อเข่า” ด้วยการผ่าตัด “ข้อเข่าเทียม”

ข้อเข่าเสื่อม เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เริ่มต้นอาการอาจไม่รุนแรงนัก แต่เมื่อเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ อาการปวดอาจลามจนไม่สามารถนอนหลับได้ ซึ่งหากตรวจพบว่า ผิวข้อถูกทำลายจนกระดูกชิดกันแล้ว สามารถคืนสุขภาพดีให้เข่าได้ด้วยการผ่าตัด “ข้อเข่าเทียม”

ข้อเข่าเสื่อม” เกิดจากความผิดปกติของ “ข้อเข่า” ที่กระดูกอ่อนผิวข้อสึกหรอไปจากการเสียดสีหรือถูกกระแทก ทำให้ผิวข้อไม่เรียบ ข้อเข่าโก่งผิดรูป ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของข้อเข่า เวลาลุกขึ้น นั่งลง หรือเดิน จะทำให้เกิดความเจ็บปวดของขาและเข่า

สาเหตุของการเกิดข้อเข่าเสื่อม

 • อายุที่มากขึ้น
 • การใช้งานที่มากเกินไปหรือผิดลักษณะ
 • น้ำหนักตัวที่มากเกิน
 • โรคบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อข้อเข่า
 • การบาดเจ็บของข้อเข่ามาก่อน
 • ลักษณะทางพันธุกรรมที่ทำให้ขาโก่งงอ 

นพ. เอกพจน์ เกิดดอนแฝก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) กล่าวว่า อาการแต่ละระยะของโรคข้อเข่าเสื่อม ในระยะตั้งแต่เริ่มต้น คนไข้มีอาการเจ็บตอนลุกขึ้นหรือนั่งลง การขึ้นหรือลงบันได โดยที่การเดินในพื้นราบไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าโรคเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีอาการตั้งแต่การเดินพื้นราบ เดินไม่ค่อยได้ มีอาการปวดมาก การเคลื่อนไหวของเข่าจะไม่ค่อยดี คนไข้จะลุกไม่ค่อยไหว หรือนั่งลงไม่ค่อยดี สุดท้ายจะเดินไปได้ไม่ไกล เพราะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้น บางครั้งถ้าเป็นมากจริงๆ ก็จะมีอาการปวดลามไปถึงกลางคืน จนบางครั้งไม่สามารถนอนหลับได้

สังเกตอาการข้อเข่าเสื่อมด้วยตนเองว่า เรามีอาการนี้หรือไม่?

 • ปวดเข่าตึงหรือขัด เวลาขึ้น-ลงบันไดลำบาก
 • ขยับหรือเคลื่อนไหว มีเสียงเสียดสีของข้อเข่า
 • ปวดข้อเข่าเวลานอน
 • เหยียดหรืองอข้อเข่าได้ไม่ค่อยสุด
 • กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่ง หลวมหรือเบี้ยวผิดรูป

หากผู้ป่วยเริ่มมีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อทำการรักษาได้อย่างตรงจุด เพราะโรค “ข้อเข่าเสื่อม” เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมากถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เสี่ยงต่อภาวะทุพลภาพได้

เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมของแพทย์

 • วินิจฉัยจากอาการปวดของคนไข้ว่าเป็นมานานแล้วหรือไม่
 • รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การลุก การนั่ง การนอน การเดิน เดินได้ไกลหรือไม่
 • หากเป็นมานานต้องทำการตรวจร่างกาย อาจจะพบว่า เข่าบวม ผิดรูป งอ เป็นต้น
 • ตรวจคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ เพื่อดูว่าผิวข้อทรุดลงหรือกระดูกชิดกันหรือไม่

เมื่อตรวจพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้ว แพทย์จะทำการรักษาโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

การรักษาเมื่อแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

 • หากเป็นในระยะแรก แพทย์จะแนะนำการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรง
 • พยายามหลีกเลี่ยงการคุกเข่า นั่งยองๆ หรือขึ้น-ลงบันไดให้น้อยลง
 • รับประทานยาภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ เพื่อบำรุงกระดูกผิวข้อ
 • การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า เพื่อช่วยลดความรุนแรงและยืดอายุการใช้งานข้อเข่า
 • การฉีดเกล็ดเลือดเข้าไปในข้อ ช่วยยืดอายุการใช้งานข้อเข่า
 • กรณีที่คนไข้มีความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน ความเจ็บปวดในการใช้งานของข้อเข่า กระทบการใช้ชีวิตของคนไข้ ร่วมกับการตรวจคัดกรองเอ็กซเรย์ข้อเข่าแล้วพบว่า ผิวข้อถูกทำลายไปมาก กระดูกชิดกันแล้ว แพทย์จะแนะนำเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

การผ่าตัด “ข้อเข่าเทียม” (Total Knee Arthroplasty) ช่วยให้ข้อเข่าของคนไข้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ทำให้คนไข้เดินได้ นั่งได้ดีขึ้น ไม่เจ็บปวดทรมาน ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่น อยากไปไหน หรือเที่ยวที่ไหนก็สามารถไปได้

ปัจจุบันการรักษาโรค ข้อเข่าเสื่อม มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรงของโรค การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total Knee Arthroplasty) ถือเป็นอีกทางเลือกในการรักษาข้อเข่าเสื่อม ในกรณีที่รักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตได้ผลดีและเป็นที่นิยมมากขึ้น

ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 • เจ็บน้อยกว่า
 • แผลผ่าตัดเล็ก
 • ฟื้นตัวเร็ว สามารถเดินได้โดย Walker 1 วันหลังผ่าตัด
 • สามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • ความปลอดภัยสูง

หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ใช้เวลาพักฟื้นหลังผ่าตัด แพทย์จะเริ่มให้คนไข้ทำการกายภาพใน 1-2 วัน หลังการผ่าตัด ภายใน 2-3 วัน คนไข้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ กระตุ้นการฟื้นฟูด้วยการกายภาพบ่อยๆ ภายใน 2 สัปดาห์ คนไข้สามารถเดินเองได้ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม คืนสุขภาพดีให้ข้อเข่าโดยแพทย์ผู้ชำนาญการที่มากประสบการณ์ ติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และเฟซบุ๊ก Bangpakok 9 International Hospital สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745

คืนสุขภาพดีให้ “ข้อเข่า” ด้วยการผ่าตัด “ข้อเข่าเทียม”