"หน้ากากอนามัย" ได้มาตรฐานดูอย่างไร หลัง "สภาองค์กรของผู้บริโภค" พบสอบตก 41 ยี่ห้อ!

"หน้ากากอนามัย" ได้มาตรฐานดูอย่างไร หลัง "สภาองค์กรของผู้บริโภค" พบสอบตก 41 ยี่ห้อ!

เปิดเกณฑ์ "สภาองค์กรของผู้บริโภค" ในการทดสอบคุณภาพหน้ากากอนามัย "ค่าผลต่างความดัน" คืออะไร ตัวเลขมากหรือน้อยมีความหมายอย่างไรกับผู้สวมหน้ากาก

ระหว่างโควิดสายพันธุ์ใหม่ "โอมิครอน" กำลังถูกจับตาจากทั่วโลก และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ยังวางใจไม่ได้ เรื่องพื้นฐานที่สุด อย่างการใส่ "หน้ากากอนามัย" จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำกันต่อไป 

แต่การจะเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่เชื่อถือได้ ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้น ดูจากที่ตรงไหน ล่าสุด ประเด็นมาตรฐาน "หน้ากากอนามัย" กลายเป็นที่สนใจอย่างมากในสังคมไทย หลังจาก "สภาองค์กรของผู้บริโภค" เผยแพร่สรุปผลการทดสอบ "หน้ากากอนามัย" ชนิดใช้ครั้งเดียวซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพ 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16 ส.ค. - 3 ต.ค. 2564 ปรากฏว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ มอก. มากถึง 41 ยี่ห้อด้วยกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: "สภาองค์กรผู้บริโภค" เผย 41 ยี่ห้อหน้ากากอนามัยไม่ผ่านเกณฑ์ รวมมาให้ครบจบ

สำหรับเกณฑ์การทดสอบของสภาองค์กรผู้บริโภคใช้ ประเมินจาก 2 เรื่อง ได้แก่

1. ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ได้แก่

- ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และด้านศัลยกรรม
- อนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกลุ่ม N95

2. ค่าผลต่างความดัน ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน ค่ายิ่งน้อย ยิ่งหายใจสะดวก

ขณะที่ หน้ากากอนามัยที่ถูกนำมาทดสอบครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. หน้ากากอนามัยระดับการป้องกันใช้งานทั่วไป

 • ระดับการป้องกันการใช้งานทั่วไป
 • กำหนดให้ต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 • ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2 (หายใจสะดวกมากที่สุด)
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562

2. หน้ากากอนามัยระดับการป้องกันการใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไปและการใช้งานด้านศัลยกรรม

 • ระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และ ระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม (Surgical Grade)
 • กำหนดให้ต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98
 • ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2 (หายใจสะดวกที่สุดรองลงมา)
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562

3. หน้ากากอนามัยระดับการป้องกัน N95

 • กำหนดให้ต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
 • ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2 (หายใจสะดวกน้อยที่สุด)
 • ตามมาตรฐาน มอก. 2480/2562

สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า ข้อสังเกตในการซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ อย่างน้อยต้องมีเลขทะเบียนของ อย.

"เรายังต้องเผชิญกับโควิด-19 ที่จะอยู่กับเราอีกนาน และนี่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็น อยากเห็นการกำกับคุณภาพที่ชัดเจน ผลการทดสอบครั้งนี้จะช่วยทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่เพียงพอ และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกต้อง"