แพทย์หวั่นอาการโควิด-19 กระทบวินิจฉัยโรคพังผืดในปอดยาก

แพทย์หวั่นอาการโควิด-19 กระทบวินิจฉัยโรคพังผืดในปอดยาก

สมาคมอุรเวชช์ เผยโควิด-19 เพิ่มความท้าทายวินิจฉัยโรคพังผืดในปอด เหตุอาการคล้ายโรคปอดและระบบหายใจอื่นๆ ใกล้เคียงอาการโรคโควิด-19 หอบเหนื่อย ไอแห้ง ส่งผลลำบากคัดกรองวินิจฉัย ทำให้อาการลุกลามรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “โรคพังผืดในปอด หรือ Fibrotic-ILD (Fibrotic-Interstitial Lung Disease)  เป็นกลุ่มโรคที่เกิดการอักเสบตรงเนื้อเยื่อในปอด เป็นโรคหายากที่ยังไม่ทราบสาเหตุ อีกทั้งข้อมูลทางวิชาการยังอยู่ในวงจำกัด ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการรักษาแบบสหวิชาชีพ โรคพังผืดในปอดมีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคมะเร็ง หากไม่ได้รับการรักษาจะมีชีวิตยู่ต่อได้เพียง 3.5 ปี แต่หากได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้น  ก็จะสามารถบรรเทาอาการของโรคและมีชีวิตได้นานขึ้น ดังนั้น ในเดือนกันยายน ของทุกปีเป็นวาระสำคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพังผืดในปอดเพื่อช่วยให้แพทย์ช่วยคัดกรองโรคได้รวดเร็ว และรักษาโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ขณะเดียวกัน คนไข้จำเป็นต้องมีความเข้าใจโรคเพื่อให้สามารถบอกถึงสัญญาณอันตรายได้เร็วที่สุดเช่นกั

 ผู้ป่วยโรคพังผืดในปอด มักได้รับการวินิจฉัยที่สายเกินไป เนื่องจากมีอาการคล้ายกับโรคอื่นที่แพทย์คุ้นเคย เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ในเพศชาย ภาวะหัวใจล้มเหลวในเพศหญิง  วัณโรค มะเร็งปอด โรคหัวใจ นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ยิ่งเพิ่มความท้าทายในการวินิจฉัยโรค เนื่องจากมีอาการคล้ายผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งอาการหอบเหนื่อย ไอแห้ง และการอักเสบที่ปอด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง โดยอาการโรคที่บ่งชี้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นโรคพังผืดในปอด ได้แก่ มีอาการไอ หรือ หอบเหนื่อยมานานกว่า 2 เดือน โดยหาสาเหตุอื่นไม่พบ และไม่เคยสูบบุหรี่ ส่วนแพทย์หากสงสัยและส่งวินิจฉัยเพื่อเติมหากมีผลเอกเรย์ปอดที่ผิดปกติ ฟังเสียงหายใจผิดปกติที่ชายปอดทั้ง 2 ข้าง คล้ายเสียงลอกแถบตีนตุ๊กแก และออกซิเจนปลายนิ้วต่ำเมื่ออกกำลังนอกจากนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ปอดถูกทำรายอย่างรุนแรงอาจเสี่ยงต่อภาวะ โรคพังผืดในปอดด้วยเช่นกัน

 

สมาคมฯ เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่องโรคพังผืดในปอด จึงได้ร่วมกับคณะทำงานโรคปอดอินเตอร์สติเชียลและโรคปอดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม (ILD assembly) จัดงานเติมเต็มลมหายใจ สัมนาสดบนเฟซบุ๊กเพจ รู้ไว้ไอแอลดี วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 11.00-12.30 น. เพื่อศึกษาและซักถามข้อมูลโรคพังผืดในปอด อาการโรค ข้อปฏิบัติและสังเกตอาการ และสอบถามสดกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการโรคปอดอินเตอร์สติเชียลและโรคปอดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ อุปนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกิจกรรมพิเศษนี้”