แพทย์ สมาคมอุรเวชย์ฯ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องต้านภัยโควิด-19

แพทย์ สมาคมอุรเวชย์ฯ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องต้านภัยโควิด-19

แพทย์ สมาคมอุรเวชย์ฯ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐ-ประชาชนร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ระบุขณะนี้คนป่วยเพิ่มในอัตราที่ควบคุมได้ แต่ยอดผู้ป่วยสะสมจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เร่งทำความเข้าใจรพ.สนาม ย้ำเป็นทางรอดของไทยในสถานการณ์นี้

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์ในนามสมาคมอุรเวชย์แห่งประเทศไทย เรียกร้องร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ใจความว่า ในท่ามกลางกระแสการลุกลามของโรคโควิด- 19 ไปเกือบทั่วประเทศ ทุกภาคส่วนกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักเพื่อหยุดยั้งสถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายไปกว่านี้ และเร่งพื้นฟูเพื่อกลับสู่วิถีชีวิตใหม่ให้ได้ในเร็ววัน เพื่อให้ภารกิจสำคัญของประเทศนี้ลุล่วงไปด้วยดี จึงมีข้อเสนอต่อภาครัฐและภาคประชาชน คือ 1.ภาครัฐ ฝ่ายความมั่นคงต้องเข้มแข็งเด็ดขาดในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงการระบาดของเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งการพนันและสถานบันเทิงเสี่ยงทุกชนิด มีมาตรการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงให้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจง่ายต่อประชาชน และยืดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดโดยหน่วยงานในพื้นที่ เร่งการประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้ประชาชนข้าใจและร่วมมือในมาตรการต่างๆ ที่กำหนดออกมา ส่วนฝ่ายการแพทย์ต้องระดมสรรพกำลังเพื่อหนุนช่วยหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมากจากการตรวจค้นหาผู้ป่วยใหม่ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ทั้งนี้ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้มีใช้เพียงพอและจัดระบบหมุนเวียนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานไม่ให้เกิดการเหนื่อยล้าเกินควร

2.ภาคประชาชน หยุดวิจารณ์อย่างไม่สร้างสรรค์ต่อการทำงานของภาคการแพทย์โดยไม่เข้าใจบริบทอย่างถ่องแท้ หรือหวังประโยชน์ทางการเมือง ภาครัฐยินดีรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ แต่จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและใช้ท่วงทีของกัลยาณมิตร ให้การสนับสนทุกรูปแบในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน ขอย้ำว่า การเสริมการตั้งรับนอกโรงพยาบาลหลักในรูปแบบโรงพยาบาลสนามนี้เป็นทางรอดเดียวของประเทศไทยในสถานการณ์นี้ และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในมาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด หากมาตรการทุกอย่างนี้สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตโควิดระลกสองโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ กล่าวว่า การออกมาให้ข้อมูลไม่ใช่ เพราะคนป่วยเพิ่มขึ้น แต่ตอนนี้คนป่วยเพิ่มในอัตราที่ควบคุมได้ แต่ปริมาณผู้ป่วยสะสมจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน การรับรู้ของประชาชนขณะนี้ ยังไม่เห็นภาพชัดเจน ไม่เป็นภาพรวม ภาครัฐต้องเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเข้าใจเรื่องของรพ.สนาม การต่อต้านเป็นธรรมดาของประชาชนที่อาจกังวล แต่ ภาครัฐมีหน้าที่สำคัญต้องสร้างความเข้าใจและตระหนัก