'นวด' ดัด จัดสรีระ 'นวัตกรรม' แก้ปวดเมื่อย ตอบโจทย์มนุษย์ออฟฟิศ

'นวด' ดัด จัดสรีระ 'นวัตกรรม' แก้ปวดเมื่อย ตอบโจทย์มนุษย์ออฟฟิศ

NIA โชว์ "นวัตกรรม" รักษาอาการปวตเมื่อย 'SHE' ศาสตร์ใหม่แห่งการจัดสรีระ ตอบโจทย์มนุษย์ออฟฟิศ ลดความตึงเครียดในเวลาเพียง 10 นาที ต่อยอด "นวดไทย" สร้างรายได้ให้คนกลุ่มเปราะบาง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการวางรากฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงสังคมอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยเฉพาะใน 'กลุ่มเปราะบาง' ผ่านโครงการ 'หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม' โดยอาศัยรูปแบบกลไกการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม และเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม มีเป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ผลักดันโอกาสที่ควรได้รับ พร้อมส่งเสริมการมีรายได้ให้กับกลุ่มคนดังกล่าวได้มากขึ้น

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวโครงการ 'SHE: อาชีพเสริมดัดจัดสรีระสำหรับกลุ่มเปราะบาง' ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จในการมอบโอกาสการมีงานทำและรายได้ให้กับกลุ่มสตรีมุสลิมภาคใต้ชายแดน และอดีตผู้ต้องขังหญิง โดยนวัตกรรมดังกล่าว เป็นการดัดจัดสรีระให้กับผู้เจ็บป่วยและมีอาการเมื่อยล้าในระยะเวลาอันสั้น ตอบโจทย์กับผู้ที่ทำงานในออฟฟิศ และลดเวลาในการเดินทางเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งยังเป็นการต่อยอดศาสตร์การ 'นวด' ให้พัฒนาไปอีกขั้น

159857874945

วิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมของ NIA นอกจากจะมุ่งสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้ว สิ่งสำคัญที่ NIA มุ่งเน้นอีกหนึ่งมิติก็คือ การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า NIA ได้ก้าวสู่การเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมของประเทศไทยที่สำคัญองค์กรหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ การสร้างรายได้และอาชีพใหม่ให้กับชุมชน ผู้ด้อยโอกาส การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤต ตลอดจนการผลักดันโอกาสผ่านนวัตกรรมให้กับกลุ่มเปราะบาง

ซึ่งในส่วนหลังนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สำคัญที่ต้องเร่งผลักดันให้ได้รับความเท่าเทียม ทั้งในการสร้างรายได้ และการมีคุณค่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของสังคม สำหรับการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของ NIA มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม และโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน โดยทำงานร่วมกับหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ

159857874858

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาโครงการนวัตกรรมที่สอดรับกับปัญหาของสังคมทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม คนและมือง ตลอดจนปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต แล้วกว่า 100 โครงการ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงการนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและการขยายผลได้เป็นอย่างดีคือ 'โครงการ SHE อาชีพเสริมดัดจัดสรีระสำหรับกลุ่มเปราะบาง'

“นวัตกรรมดังกล่าว เป็นนวัตกรรมสำหรับการสร้างอาชีพบริการเสริมด้านการดัดจัดสรีระ สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับครอบครัวที่เป็นเกษตรกร หรือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่มั่นคงในชุมชนได้ตลอดทั้งปี รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเปราะบางทางสังคม เช่น อดีตผู้ต้องขังหญิง กลุ่มสตรีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มประชากรชายขอบ ได้รับองค์ความรู้และเทคนิคด้านการแพทย์เพื่อนำไปประกอบอาชีพในท้องที่ รวมถึงมีงานที่มั่นคง สามารถต่อยอดเป็นงานบริการหรือประยุกต์เป็นอาชีพเสริม พร้อมกระจายองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเดียวกันได้

นอกจากนี้ การสนับสนุนนวัตกรรมดังกล่าวยังเป็นการผลักดันให้สังคมได้เห็นถึงศาสตร์ใหม่ในการรักษาและดูแลร่างกาย ทำให้คนมีทางเลือกมากขึ้นอีกทั้งยังตอบโจทย์สิ่งที่ขึ้นชื่อและเป็นอัตลักษณ์ของไทยอย่างการนวดให้เติบโตไปอีกขั้น” วิเชียร กล่าว

159857874986

ด้าน นายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ผู้พัฒนาโครงการ SHE อาชีพเสริมดัดจัดสรีระสำหรับกลุ่มเปราะบาง กล่าวว่า นวัตกรรม 'SHE' หรือการดัดสรีระผ่อนคลายกล้ามเนื้อภายใน 10 นาที เกิดจากแนวคิดที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มมนุษย์ออฟฟิศที่ร่างกายสะสมความเครียดเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน รวมไปถึงโรคหัวใจ (จากข้อมูลขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศพบว่ามีประชากรวัยทำงานเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง มากถึง 6,500 คนต่อวัน)

คนที่มีความเครียดยังมักจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เส้นต่างๆ มีความตึงและเจ็บปวด นวัตกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการนำโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมมาช่วยในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพในสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

159857874921

นายแพทย์พูลชัย กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ SHE เป็นการผสมผสานองค์ความรู้และเทคนิคกายวิภาคศาสตร์ดัดจัดสรีระ เทคนิคของการยืดเหยียดแบบ Sport Medicine ร่วมกับการกดจุด Trigger Point เพื่อสั่งให้สมองเปลี่ยนคำสั่งจากกล้ามเนื้อตึงให้เป็นกล้ามเนื้อหย่อน

การสลายจุด Trigger Point ในกล้ามเนื้อ ทำให้นอนหลับได้สนิทขึ้น เพราะเป็นการปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติใหม่ เมื่อทำสม่ำเสมอประสิทธิภาพการทำงานของสมองจะดีขึ้น ใช้เวลาเพียง 10 นาที ในการคลายความเมื่อยล้า

นอกจากนี้ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อยังช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารเอ็นโดรฟิน ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับพนักงานออฟฟิศ ผู้ใช้แรงงาน รวมไปถึงคนทั่วไปที่ใช้กล้ามเนื้อในการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันได้มีองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐ และเอกชนได้นำนวัตกรรมนี้ไปขยายผลสำหรับบุคลากรที่มีปัญหาเจ็บป่วยจากการทำงานซึ่งได้รับผลตอบรับและการยืนยันจากกลุ่มผู้ใช้งานจริงว่ามีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม

159857874826

“เป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งอย่างของโครงการนี้คือ การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอดีตผู้ต้องขังหญิง กลุ่มสตรีมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางด้านรายได้ วัฒนธรรม การศึกษา รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภาครัฐต่างๆ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้จุนเจือครอบครัว สร้างความมั่นคงในชีวิตได้มากกว่าการทำการเกษตรในพื้นที่

อีกทั้งยังฝึกหัดให้สตรีมุสลิมสามารถทำงานด้านบริการได้มากกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะเฉพาะด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ หากสตรีมุสลิมสามารถทำงานด้านการบริการได้ ก็จะสามารถเจาะตลาดกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมและความต้องการเดียวกันได้มากขึ้น และมีโอกาสที่จะนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปสร้างอาชีพที่มั่นคงในพื้นที่ได้ต่อไป” นายแพทย์พูลชัย กล่าวทิ้งท้าย