ศบค.ชี้ หนุ่ม-สาว ตัวการแพร่ 'โควิด-19' ย้ำ! ใส่ 'หน้ากากอนามัย' ยังจำเป็น

ศบค.ชี้ หนุ่ม-สาว ตัวการแพร่ 'โควิด-19' ย้ำ! ใส่ 'หน้ากากอนามัย' ยังจำเป็น

โฆษก ศบค. เผย WHO ระบุคนช่วงอายุ 20-40 ปี เป็นตัวการการแพร่กระจาย ของไวรัส "โควิด-19" มากขึ้น ย้ำการใส่ "หน้ากากอนามัย" หรือ "หน้ากากผ้า" ยังมีความสำคัญในการป้องกันโรค

จากการแถลงสถานการณ์ประจำวัน และมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์โควิด-19 (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันที่ 21 ส.ค.63 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,390 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 1 ราย ทำให้มีผู้ที่หายป่วยแล้วรวม 3,219 ราย และมีผู้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 113 ราย โดยไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ตัวเลขยังคงเดิมที่ 58 ราย

พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสวมใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยด้วยว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบขณะนี้ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

อย่างไรก็ตามการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหรือหากจะมีการติดเชื้อใหม่เช่นที่เกิดขึ้นในหลายประเทศก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นความผิดของใคร เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นโรคระบาดที่สามารถเกิดขึ้นได้ สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งในประเทศไทยขณะนี้ทุกคนก็ช่วยกันสวมใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยทำให้สถานการณ์ของไทยดีขึ้น และสามารถยืนระยะยาวมาได้จนปัจจุบัน และขอให้เรียนรู้สถานการณ์จากต่างประเทศเพื่อนำกลับดูแลตัวเองและประชาชนคนไทยของเรา

โฆษก ศบค. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้อำนวยการภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุคนช่วงวัย 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี เป็นตัวการการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนามากขึ้นเรื่อย ๆ และหลายคนไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการระบาดไปสู่ผู้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น คือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ผู้ที่ต้องได้รับการดูและระยะยาว ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและพื้นที่ด้อยโอกาส

นอกจากคนหนุ่มสาวแล้ว โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อคนรุ่นเด็กด้วย ทั้งนี้ การติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอีกรอบทำให้บางประเทศต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมอีกครั้ง หลายประเทศที่เคยคุมโควิด-19 ได้แล้วกลับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก เช่น เวียดนาม ที่ใช้มาตรการสกัดโรคเชิงรุกจนไม่มีการติดเชื้อในประเทศมานานถึง 3 เดือน ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
 
โฆษก ศบค. ยังกล่าวถึงศักยภาพทางสาธารณสุขขณะนี้มีความก้าวหน้าของ "หนึ่งแล็บหนึ่งจังหวัด" ในตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว 71 จังหวัด จาก 77 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 92 และได้ตรวจ COVID-19 RT-PCR ไปแล้ว 799,936 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อร้อยละ 0.43 ด้านความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ ตอนนี้มีหน้ากาก N95 1,740,111 ชิ้น ชุด PPE 557,989 ชุด เครื่องช่วยหายใจ (ว่าง) 11,156 เครื่อง และยา Favipiravir 590,440 เม็ด (สำหรับประมาณ 8,434คน)

กรณีความคืบหน้าด้านการผลิตวัคซีนของไทยที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก่อนจะทดลองในมนุษย์ ในขณะเดียวกันวัคซีนที่ผลิตโดยต่างประเทศ เช่น อังกฤษ รัสเซีย เยอรมนี/สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาและจีน อยู่ในขั้นตอนทดลองในมนุษย์ขั้นสุดท้ายก่อนการอนุมัติใช้ โดยไทยได้มีแนวทางการดำเนินงานเรื่องวัคซีน 3 ข้อได้แก่

1. เตรียมการผลิตโดยรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยจะสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้วิจัย/พัฒนา
2. เตรียมสั่งซื้อ/จอง วัคซีนจากผู้ผลิตทุกแหล่งที่เป็นไปได้ และ
3. สนับสนุนการวิจัยในประเทศและร่วมมือกับต่างประเทศ
 

โฆษก ศบค. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมทั่วโลกยังอยู่ในระดับสูง และคนไทยและคนต่างชาติจากต่างประเทศยังคงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานการณ์ภายในประเทศได้มีการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยในตอนนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศยังจำเป็นต้องกักตัวใน State Quarantine และต้องใช้เครื่องมือในการติดตามตัว ซึ่งตอนนี้กฎหมายที่ต้องเข้าไปจัดการพัฒนายังไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย (คราวที่ 5) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 
กรณีการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 1. การเปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และสถาบันกวดวิชา on site 2. อนุญาตการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม และ 3. ให้ขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐาน โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลมาตรการรายวันได้ที่เว็บไซต์ หรือ facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19