วันแม่ เปิดตัวแพลตฟอร์มแก้ 'ลูกติดมือถือ'

วันแม่ เปิดตัวแพลตฟอร์มแก้ 'ลูกติดมือถือ'

วันแม่ สสส จับมือทูลมอโร เปิดตัว "คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน"ชวนพ่อแม่ที่มีปัญหา "ลูกติดมือถือ"อบรมออนไลน์สร้างสมดุลใช้มือถือเด็กแต่ละช่วงวัย ลดห่างเหิน เพิ่มเวลาคุณภาพ พ่อแม่สนใจสมัครได้ฟรีที่เพจทูลมอโร

วันแม่ "12 สิงหาคม" ใครหลายๆคนคงพากันไปกราบไหว้พ่อแม่ พระในบ้าน แต่หากต้องอยู่ห่างไกลจากแม่คงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเจ้าโทรศัพท์มือถืออวยพร บอกรักแม่ แทน ซึ่งเทคโนโลยีดูจะเป็นเครื่องมือหรือเรียกได้ว่าอวัยวะที่ติดตัวของทุกคน มีข้อดีมากมาย โดยเฉพาะทำให้ความห่างไกลเป็นความใกล้กัน สื่อสารบอกรัก แต่ขณะเดียวกันถ้าใช้มาเกินไปก็อาจเป็นโทษได้

ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ร่วมกับบริษัท ทูลมอโร จำกัด เปิดตัวโครงการ "คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน"ในวันที่12สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับพ่อแม่ เหล่าผู้ปกครองที่มีลูกหลานติดมือถือ

น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่าโครงการคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน ระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกหลานติดมือ ถือว่าข้อมูลจากรายงานจับทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2563 (ThaiHealth Watch) สสส.พบว่าประเด็นสุขภาพเด็กและเยาวชนที่มาแรง คือ การเสพติดออนไลน์ ภัยคุกคามออนไลน์ และการติดเกม สอดคล้องกับข้อมูลจากสถาบันจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่า เด็กและเยาวชนไทยใช้ชีวิตอยู่หน้าจอมากกว่าสถิติโลก คือ 35 ชม./สัปดาห์ ซึ่งปกติไม่ควรเกิน 16 ชม./สัปดาห์

จากการสำรวจเด็กวัย 6-18 ปี จำนวนกว่า 15,000 คน พบร้อยละ 61 มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเกมออนไลน์เพราะเล่นเกมมากกว่า 3 ชม./วัน และจากเกมออนลน์จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเสี่ยงอื่นๆ อย่างการพนัน ความรุนแรง

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาเรื่องลูกหลานติดมือถือนั้น ต้องสร้างความเข้มแข็งอบอุ่นให้แก่ครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีไม่ห่างเหิน มีเวลาคุณภาพ ในปี 2562 นี้ สสส.ร่วมกับบริษัท ทูลมอโร จำกัด พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่น จนเกิดรายการ รอลูกเลิกเรียน มีการเก็บผลการศึกษา พบว่าปัญหาลูกติดมือถือเป็นประเด็นที่พ่อแม่ผู้ปกครองกังวลและอยากแก้ไขมากที่สุด จึงต่อยอดโครงการ คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน ร่วมกับภาคีเครือข่าย

อาทิ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คณะจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ศิริราชพยาบาล คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"เยาวชนยุคนี้ เป็นชาวดิจิตอลโดยกำเนิด โตมากับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต โดยเรียนรู้ทั้งความรู้และบันเทิง จึงเป็นความท้าทายของผู้ปกครองที่จะต้องสอนให้เด็กๆ รู้จักสร้างสมดุลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์จอใสเหล่านี้" น.ส.ณัฐยา กล่าว

ด้าน นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ทูลมอโรจำกัด กล่าวว่า ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน เป็นระบบการอบรมเพิ่มศักยภาพการสื่อสารของครอบครัวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยโครงการดงกล่าวได้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนาระบบจนสามารถรองรับการอบรมได้ถึง 600 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการสื่อสารกันในครอบครัว เกิดความอยากที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะประเด็นการใช้โทรศัพท์มือถือ สร้างแรงบันดาลใจผ่านรายการ Livestream ที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการสื่อสารที่ใช้แก้ปัญหานั้นไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนและสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมมีกิจกรรมอบรมเสริมทักษะด้านการสื่อสารออนไลน์ ออกแบบพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องทักษะการสื่อสารภายในครอบครัวเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เปิดห้องเรียนออนไลน์​ กรุ๊ปไลน์ เป็นเวลา 9 วัน วันละ 1 ชม.เหมาะกับเด็กในแต่ละช่วงวัย ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรับชมและเข้าร่วมโครงการได้ที่เพจทูลมอโร (Toolmorrow)