สธ.บรรจุราชการรุ่นโควิดอีก 1.2 หมื่นตำแหน่ง ภายใน 2 เดือนนี้

สธ.บรรจุราชการรุ่นโควิดอีก 1.2 หมื่นตำแหน่ง ภายใน 2 เดือนนี้

หมออนามัยร่วมร้อยบุกสธ. ยื่น 11 ข้อถึงรมว.สธ.พัฒนารพ.สต. ด้านผู้บริหารลั่นบรรจุข้าราชการรุ่นโควิดรอบ2-3 อีก 1.2 หมื่นตำแหน่ง ภายในก.ย.นี้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) หรือหมออนามัย นำโดยนายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย) ราว 100 คนเดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เพื่อขอเข้าพบหารือร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ฝย 11 ประเด็น

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของรพ.สต. 11 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.การคัดเลือกบรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการใหม่ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 เม.ย.2563 ทั้งประเด็นคุณสมบัติครบแต่มีเหตุไม่ได้บรรจุ วุฒิการศึกษา การคัดเลือกบรรจุกลุ่มลูกจ้าง 24 สายงานประเภทรายวัน/รายคาบ หรือจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ขอให้สธ.ดำเนินการหาทางออกอย่างเหมาะสม 2.การคัดเลือกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4 กรมในสธ. คือ บัญชีกรมควบคุมโรค หมดอายุวันที่ 25 ก.ย.2563 บัญชีผลสอบแข่งขัน กรมสุขภาพจิต หมดอายุบัญชีวันที่ 30 ต.ค.2563 บัญชีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมดอายุวันที่ 22 ม.ค.2564 และบัญชีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมดอายุบัญชีวันที่ 31 ม.ค.2564 จึงขอให้สธ. ปฏิบัติตามมติสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) โดยใช้อัตราตำแหน่งว่าง เรียกบรรจุบุคคล เข้ารับราชการใน รพ.สต. ก่อนบัญชีสอบแข่งขันหมดอายุ

3.ลูกจ้างประจำผู้มีวุฒิทางด้านสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ณ์การระบาดโรคโควิด-19 ขอบรรจุเป็นข้าราชการกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่ปฏิบัติงานสู้โควิด ทางชมรมจึงขอให้สธ.คัดเลือกบรรจุคนกลุ่มนี้ด้วย 4.กลุ่มข้าราชการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ทุกตำแหน่งสายงานที่มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข ขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข เป็นกรณีพิเศษ 5.กลุ่มผู้อำนวยการรพ.สต. สายงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับชำนาญงาน ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับอาวุโส เป็นกรณีพิเศษ(เฉพาะรายบุคคล) กรณีนี้กลุ่มผอ.รพ.สต.ได้ร้องขอให้สธ. และก.พ. แก้ปัญหามากว่า 3 ปี แต่ยังไม่คืบหน้า จึงขอให้ทางรมว.สธ. โปรดให้ อ.ก.พ.กระทรวงเห็นชอบและนำเสนอครม. เพื่อแก้ไขปัญหา เพราะเรื่องนี้เกินกว่าอำนาจของ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข

6.ตำแหน่งผอ.รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สต. ที่ครบเกณฑ์ หนังสือ ก.พ. ที่น.100008.3.3/105 ลงวันที่ 27 มี.ค.2555 จำนวน 82 แห่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สั่งจังหวัดให้ชี้ตัวดำเนินการคัดเลือกในปีงบประมาณ 2563 7.ความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผอ.รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ และการกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่เคยดำรงตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ

8.ขอ สธ. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 9.การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ โดยการโอนตรง ให้แก่ รพ.สต. 10.ทศวรรษพัฒนา รพ.สต. และ11. โครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/รัฐมนตรีช่วยฯ พบผอ.รพ.สต. เวที 4ภาค(ก.ย.2563) ขอให้ทางสธ.โปรดประสานผู้แทน ก.พ.เข้าร่วมครั้งนี้ และขออนุญาตใช้ห้องประชุมที่ตึกสป.สธ.เพื่อการเข้าพบปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาครั้งนี้ด้วย

ด้านนพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือร่วมกับตัวแทนว่า จากการหารือในประเด็นต่างสธ.รับที่นำมาพิจารณา ส่วนการบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิด-19 สัดส่วนของสายรพ.สต.นั้น จะดำเนินการในรอบที่ 3 จำนวน 7,000ตำแหน่ง ส่วนรอบที่ 2 จะเป็นสายสนับสนุน จำนวน 5,000 ตำแหน่ง รวมเป็น 1.2 หมื่นตำแหน่ง โดยทั้งรอบ2-3 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมกันภายในปีงบประมาณ 2563 คือ จะต้องได้รับการบรรุภายในเดือนกันยายนนี้หรือ อีก 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งขณะนี้สธ.ได้ทำเรื่องไปยังก.พ.แล้ว