ไม่ออกไงไหว!? ปมหมอแห่ลาออก เปิดข้อมูลจำนวนหมอต่อประชากรรายจังหวัด

ไม่ออกไงไหว!? ปมหมอแห่ลาออก เปิดข้อมูลจำนวนหมอต่อประชากรรายจังหวัด

เปิดปม “หมอจบใหม่ลาออก” ตกลงหมอไทยเพียงพอแค่ไหน? ชวนเช็กจำนวนหมอแต่ละจังหวัด นับเฉพาะหมอในสังกัดสธ. เมื่อเทียบต่อจำนวนประชากร สมุทรปราการ และ บึงกาฬ อ่วมสุด หมอ 1 คนดูแลกว่า 5 พันชีวิต

ปัญหา "หมอจบใหม่ลาออก" ยังคงน่ากังวล โดยกรณีล่าสุด คือ "หมอปุยเมฆ" ที่โพสต์ตัดพ้อความเหนื่อย ทั้งลากเวร ควงกะ จนสุดท้ายตัดสินใจลาออก พร้อมทิ้งวลีเด็ด "ไม่เป็นข้าราชการก็ไม่ตาย" ได้จุดประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้ง โดยหมอปุยเมฆเป็นแค่เคสเดียวของปัญหา “หมอลาออก” ที่ในทุกๆ ปี มีหมอยื่นลาออกจากระบบราชการกันไปเป็นจำนวนมาก

จากข้อมูลระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อม พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ผอ.สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระบุถึง จำนวนหมอในระบบของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 มีทั้งสิ้น 24,649 คน คิดเป็น 48% ของหมอทั้งประเทศ (จำนวนแพทย์ในระบบแพทยสภา มีอยู่ราว 50,000-60,000 คน)

ขณะที่จำนวน "หมอลาออก" ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยที่ปีละ 455 คน เมื่อรวมกับแพทย์เกษียณอีกปีละ 150-200 คน จึงเท่ากับมีแพทย์ออกจากระบบปีละ 655 คน โดยตามแผนงานเพื่อ “รักษาหมอไม่ให้ลาออก” ที่กระทรวงสาธารณสุขวางไว้ (และบอกว่าทำมาตลอด) เน้น 4 เรื่อง คือ 1.การเพิ่มค่าตอบแทน โดยหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาระงานและเศรษฐกิจ 2.สวัสดิการ ทั้งเรื่องที่พัก สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 3.ความก้าวหน้าในการทำงาน โดยหารือกับ ก.พ. เรื่องกรอบอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น และ 4.เรื่องภาระงาน ยังต้องผลิตแพทย์และขอรับการจัดสรรเพิ่มเพื่อมาเติมในระบบ

ด้วยจำนวนหมอที่กล่าวมา เมื่อคำนวณกับภาระงานรองรับการดูแลประชากร 75-80 % ของประชากรทั้งประเทศ (นับเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองกว่า 45 ล้านคน) สัดส่วนแพทย์ในสังกัดสธ.ต่อประชากรอยู่ที่ 1 ต่อ 2,000 คน ขณะที่มาตรฐานโลกอยู่ที่ 3 ต่อ 1,000 คน

 • จำนวนหมอต่อประชากรรายจังหวัด

ทั้งนี้ "กรุงเทพธุรกิจ" ได้ทดลองคำนวณภาระความรับผิดชอบของหมอในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเทียบกับประชากรไทยทั้งหมด (คำนวณที่ 65 ล้านคนเศษ)โดยแยกออกเป็นรายจังหวัด ตามฐานข้อมูล รายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 เทียบกับจำนวนประชากร ณ สิ้นปี 2565 โดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อประเมินกรณี "ภาระงานสูงสุด" พบข้อมูลน่าสนใจ ดังนี้

"กรุงเทพมหานคร" ถึงจะมีหมอมากที่สุด คือ 1,536 คน ซึ่งนับรวมทั้งหมอในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกับที่สังกัดกับกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อคำนวณกับจำนวนประชากรแล้ว หมอเมืองหลวงก็หนักไม่แพ้ที่อื่นด้วย สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,512 คน

สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์ดูเหมือนจะ “ดีที่สุด” คือ ภูเก็ต โดยมีสัดส่วนหมอ 1 คน ต่อประชากร 1,703 คน

ขณะที่สองจังหวัดที่หนักสุด คือ "สมุทรปราการ" และ "บึงกาฬ" ด้วยสัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 5,614 และ 5,612 คน ตามลำดับ

ไม่ออกไงไหว!? ปมหมอแห่ลาออก เปิดข้อมูลจำนวนหมอต่อประชากรรายจังหวัด

รายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้

ทั่วประเทศ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 22,189 คน คิดเป็นสัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,934 คน

 • กรุงเทพมหานคร นับรวมทั้งหมอในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและที่สังกัดกับกรุงเทพมหานคร มีหมอทั้งสิ้น 1,536 คน สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,512 คน
 • กระบี่ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 145 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,295 คน
 • กาญจนบุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 242 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,375 คน
 • กาฬสินธุ์ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 259 , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,750 คน
 • กำแพงเพชร มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 206 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,433 คน
 • ขอนแก่น มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 685 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,600 คน
 • จันทบุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 282 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 1,887 คน
 • ฉะเชิงเทรา มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 287 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,518 คน
 • ชลบุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 502 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,132 คน
 • ชัยนาท มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 115 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,765 คน
 • ชัยภูมิ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 266 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 4,198 คน
 • ชุมพร มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 189 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,674 คน
 • เชียงราย มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 449 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,599 คน
 • เชียงใหม่ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 651 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,505 คน
 • ตรัง มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 290 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,196 คน
 • ตราด มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 74 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,947 คน
 • ตาก มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 211 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,591 คน
 • นครนายก มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 75 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,453 คน
 • นครปฐม มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 347 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,623 คน
 • นครพนม มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 158 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 4,525 คน
 • นครราชสีมา มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 861 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,049 คน
 • นครศรีธรรมราช มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 521 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,960 คน
 • นครสวรรค์ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 388 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,646 คน
 • นนทบุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 562 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,288 คน
 • นราธิวาส มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 240 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,387 คน
 • น่าน มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 208 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,273 คน
 • บึงกาฬ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 75 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 5,612 คน
 • บุรีรัมย์ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 471 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,343 คน
 • ปทุมธานี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 247 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 4,823 คน
 • ประจวบคีรีขันธ์ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 198 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,730 คน
 • ปราจีนบุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 192 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,587 คน
 • ปัตตานี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 210 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,483 คน
 • พระนครศรีอยุธยา มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 289 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,831 คน
 • พะเยา มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 204 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,250 คน
 • พังงา มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 103 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,557 คน
 • พัทลุง มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 182 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,864 คน
 • พิจิตร มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 201 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,614 คน
 • พิษณุโลก มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 385 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,189 คน
 • เพชรบุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 149 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,212 คน
 • เพชรบูรณ์ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 229 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 4,242 คน
 • แพร่ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 183 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,350 คน
 • ภูเก็ต มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 239 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 1,703 คน
 • มหาสารคาม มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 282 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,347 คน
 • มุกดาหาร มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 116 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,005 คน
 • แม่ฮ่องสอน มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 83 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,916 คน
 • ยโสธร มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 130 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 4,086 คน
 • ยะลา มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 196 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,777 คน
 • ร้อยเอ็ด มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 386 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,342 คน
 • ระนอง มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 58 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,097 คน
 • ระยอง มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 242 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 1,879 คน
 • ราชบุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 400 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,098 คน
 • ลพบุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 221 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,321 คน
 • ลำปาง มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 385 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 1,860 คน
 • ลำพูน มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 154 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,574 คน
 • เลย มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 156 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 4,060 คน
 • ศรีสะเกษ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 372 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,907 คน
 • สกลนคร มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 326 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,509 คน
 • สงขลา มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 669 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,125 คน
 • สตูล มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 113 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,874 คน
 • สมุทรปราการ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 239 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 5,614 คน
 • สมุทรสงคราม มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 88 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,133 คน
 • สมุทรสาคร มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 202 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,757 คน
 • สระแก้ว มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 164 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,404 คน
 • สระบุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 350 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 1,818 คน
 • สิงห์บุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 111 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 1,824 คน
 • สุโขทัย มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 200 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,905 คน
 • สุพรรณบุรี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 310 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,671 คน
 • สุราษฎร์ธานี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 451 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,361 คน
 • สุรินทร์ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 416 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,296 คน
 • หนองคาย มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 175 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,920 คน
 • หนองบัวลำภู มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 109 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 4,657 คน
 • อ่างทอง มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 98 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,777 คน
 • อำนาจเจริญ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 109 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,437 คน
 • อุดรธานี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 503 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 3,092 คน
 • อุตรดิตถ์ มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 219 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,017 คน
 • อุทัยธานี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 123 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,629 คน
 • อุบลราชธานี มีหมอในสังกัด สธ. ทั้งหมด 727 คน , สัดส่วนหมอ 1 คนต่อประชากร 2,560 คน

 

อ้างอิง : รายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565