ดูคะแนน TCAS 66 สูงสุด-ต่ำสุด ครบทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มข.

ดูคะแนน TCAS 66 สูงสุด-ต่ำสุด ครบทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มข.

วิธีดูคะแนน TCAS 66 สูงสุด-ต่ำสุด ครบทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มข. ซึ่งในวันนี้ (26 พ.ค.2566) ทาง "TCAS66" ประกาศผลการคัดเลือกฯ รอบ 3 Admission ครั้งที่ 2 (รอบแอดมิชชั่น)

วิธีดูคะแนน TCAS 66 สูงสุด-ต่ำสุด ซึ่งในวันนี้ (26 พ.ค.2566) ทาง "TCAS66" ประกาศผลการคัดเลือกฯ รอบ 3 Admission ครั้งที่ 2 (รอบแอดมิชชั่น) โดยสามารถเช็กได้ที่เว็บไซต์ mytcas.com

โดยทาง TCAS ได้การประกาศผลแอดมิชชั่นครั้งที่ 2 ส่วนการสละสิทธิ์ สามารถทำในระบบได้ในวันที่ 27 พ.ค.66 ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้ 

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 พ.ค.66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 แอดมิชชั่น (Admission) และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 จะมีปุ่มให้เลือกเพียงปุ่มเดียวคือ เลือกอันดับสำหรับใช้สิทธิประมวลผลครั้งที่ 2 ซึ่งจะกดหรือไม่กดก็ได้ โดยหากเลือกประมวลผลครั้งที่ 2 เมื่อมีคนกดไม่ใช้สิทธิในอันดับด้านบนผู้เข้าสอบที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะเลื่อนขึ้นไปติดแทนทันที

การประกาศผลการคัดเลือกฯ รอบ 3 Admission ครั้งที่ 2 นั้น สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ mytcas.com 

จากนั้นให้กดปุ่ม "สมัครลงทะเบียน - เข้าสู่ระบบ "TCAS66" กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วคลิกเพื่อ เข้าสู่ระบบ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 'TCAS66' ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 Admission ครั้งที่ 2

- 'TCAS66' ประกาศผลสอบแอดมิชชั่น แนะวิธียืนยันสิทธิ์ 20-21 พ.ค.66

- ไขข้อข้องใจ! ยืนยันสิทธิ์โควตา-สมัครแอดมิชชันTCAS

วิธีดูคะแนน TCAS 66 สูงสุด-ต่ำสุด

ข้อมูลสถิติ คะแนนสูงสุด ต่ำสุด TCAS 66 ล่าสุดได้มีการประกาศออกมาแล้ว ซึ่งทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้ยกตัวอย่างคะแนนของคณะต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หรือน้องๆสามารถตรวจสอบคะแนนสูงสุด ต่ำสุด ของ TCAS66 ได้ครบทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย โดยตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ assets.mytcas.com (คลิกที่นี่)

ตัวอย่างสถิติคะแนนสูงสุด ต่ำสุด TCAS 66

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสหลักสูตร 10010121300001A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สมัคร 2,424 , รับ 360 คะแนนสูงสุด 80.8274 คะแนนต่ำสุด 54.1500

2.คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสหลักสูตร 10010127703701A หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา สมัคร 1,288 , รับ 16 คะแนนสูงสุด 92.2220 คะแนนต่ำสุด 82.3470

3.คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสหลักสูตร 10010122904301A หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์เลือกสอบวิชาภาษาจีน สมัคร 1,149 , รับ 233 ผ่าน 45 คะแนนสูงสุด 82.3750 คะแนนต่ำสุด 71.3750

4.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสหลักสูตร 10030106111702A หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ สมัคร 1,524 , รับ 20 ผ่าน 20 คะแนนสูงสุด 45.4750 คะแนนต่ำสุด 40.0125

5.คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสหลักสูตร 10030107112301A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทัศน์) เวชนิทัศน์ สมัคร 192 , รับ 5 ผ่าน 5 คะแนนสูงสุด 65.6475 คะแนนต่ำสุด 57.3825

6.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสหลักสูตร 10030105702001E หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) สมัคร 344 , รับ 13 ผ่าน 13 คะแนนสูงสุด 80.6000 คะแนนต่ำสุด 72.0000

7.คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รหัสหลักสูตร 10050207903801A หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สมัคร 3,329 , รับ 135 ผ่าน 135 คะแนนสูงสุด 82.8958 คะแนนต่ำสุด 63.4666

8.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รหัสหลักสูตร 10050209220201A หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สมัคร 199 , รับ 61 ผ่าน 6 คะแนนสูงสุด 57.8792 คะแนนต่ำสุด 49.1124

9.คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รหัสหลักสูตร 10050201901001A หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต  สมัคร 616 , รับ 320 ผ่าน 77 คะแนนสูงสุด 87.0000 คะแนนต่ำสุด 73.0000

ปฏิทิน TCAS66 รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

 

ดูคะแนน TCAS 66 สูงสุด-ต่ำสุด ครบทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มข.

 

cr : mytcas.com