"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 18-24 ธ.ค.65

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 18-24 ธ.ค.65

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ ช่วงวันที่ 18-24 ธันวาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 57 ราย - ไม่รวม ATK อีก 3,946

"โควิดวันนี้" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 51 วันที่ 18-24 ธันวาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 57 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 3,946 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 51 วันที่ 18-24 ธันวาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 57 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 3,946 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 9 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 4 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 11 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 551 ราย

 

ณ วันที่ 18-24 ธันวาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 11 ราย

 

รายที่ 1

 • เพศชาย อายุ 81 ปี โรคประจำตัว ถุงลมโป่งพอง หอบหืด ความดันโลหิตสูง ไวรัสตับอักเสบบี เก๊าท์ โรคตับจากแอลกอฮอล์ ต่อมลูกหมากโต
 • ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
 • วันที่เริ่มป่วย 15 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 16 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64

 

รายที่ 2

 • เพศชาย อายุ 84 ปี ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
 • ประวัติเสี่ยง ไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
 • วันที่เริ่มป่วย 14 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 16 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 64 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 64

 

รายที่ 3 

 • เพศชาย อายุ 70 ปี โรคประจำตัว วัณโรค 
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 10 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 17 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 64 , เข็ม 2 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 และเข็ม 3 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65

 

รายที่ 4

 • เพศชาย อายุ 94 ปี โรคประจำตัว โรคปอด ต่อมลูกหมากโต
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 1 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 15 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 5

 • เพศชาย อายุ 57 ปี โรคประจำตัว ลิ้นหัวใจรั่ว ร่วมกับตับแข็งจากแอลกอฮอล์
 • ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุุแน่ชัด
 • วันที่เริ่มป่วย 12 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 17 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

 

รายที่ 6

 • เพศหญิง อายุ 72 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หอบหืด รูมาตอยด์
 • ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
 • วันที่เริ่มป่วย 14 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 20 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 , เข็ม 2 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 และเข็ม 3 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 65

 

รายที่ 7

 • เพศหญิง อายุ 17 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน ลมชัก สมองพิการ
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 18 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 21 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64

 

รายที่ 8

 • เพศชาย อายุ 83 ปี โรคประจำตัว ต่อมลูกหมากโตร่วมกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (ผู้ป่วยติดเตียง)
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 17 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 21 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 9

 • เพศชาย อายุ 67 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ เบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็งปอด
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 21 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 23 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64

 

รายที่ 10

 • เพศชาย อายุ 76 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายระยะ 5
 • ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
 • วันที่เริ่มป่วย 17 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 23 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65

 

รายที่ 11

 • เพศชาย อายุ 81 ปี ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 12 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 23 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 , เข็ม 2 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 , เข็ม 3 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 และเข็ม 4 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65

 

แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อ ซึ่งมีลักษณะการติดเชื้อคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการรวมคนทำกิจกรรม มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ หากตรวจพบเชื้อยังจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ สำหรับผู้ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก และจำเป็นต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกัน DMHT บางรายอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งในขณะนี้โรคโควิด-19 มีอัตราป่วยตายต่ำลง

 

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต และอาการรุนแรง ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบและได้รับการกระตุ้น แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่อาจพบผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน ซึ่งเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ที่นำเชื้อจากนอกบ้าน มาสู่ผู้สูงอายุในบ้านได้

 

จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ เพื่อลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

 

สำหรับผู้ที่สร้างภูมิต้านทานได้ไม่ดี ได้แก่

 

1. ผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต 
2. ผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ 
3. ผู้ที่เป็นโรคภูมิต้านทานบกพร่อง 
4. ได้รับยากดภูมิจากการปลูกถ่ายอวัยวะ 
5. ผู้ที่อายุ เกิน 60 ปี ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
6. อายุเกิน 70 ปี ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครั้งสุดท้ายเกิน 6 เดือน
7. ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และได้รับวัคซีนโควิด-19 ครั้งสุดท้ายเกิน 6 เดือน ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป หรือ Long-Acting Antibody (LAAB) โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือหน่วยบริการล้างไตหรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่เข้ารับบริการเป็นประจำ

 

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 18-24 ธ.ค.65