12 ธันวาคม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล

12 ธันวาคม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล

12 ธันวาคม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล “สร้างโลกอย่างที่เราอยากจะให้เป็น สร้างอนาคตที่ดีสำหรับทุกคน”

12 ธันวาคม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า 

12 ธ.ค. วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล

“สร้างโลกอย่างที่เราอยากจะให้เป็น สร้างอนาคตที่ดีสำหรับทุกคน”

ปี 2555 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ รับรองมติ “เรียกร้องทุกประเทศเร่งสร้างประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UHC (Universal Health Coverage )” เป็นลำดับความที่สำคัญสำหรับการพัฒนาระหว่างประเทศ

12 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” หรือ “UHC Day” (Universal Health Coverage Day) เพื่อผลักดันให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อเป็นกลไกในการดูแลสุขภาพประชากรในประเทศของตนเอง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยร่วมผลักดันในเวทีโลกเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตระหนักถึงการเร่งสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้บรรลุภายในปี 2573 หรือ UHC2030 ตามคำรับรองปฏิญญาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชนประจำปี 2562 เมื่อเดือนกันยายน 2562 และมุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

ร่วมรณรงค์ :

ปี 2561 : “ใบไม้ต้นเดียวกัน”

ปี 2562 : “รักษาสัญญา” (Keep the Promise)

ปี 2563 : “สุขภาพดีถ้วนหน้า ปกป้องคุ้มครองทุกคน” (HEALTH FOR ALL Protect Everyone)

ปี 2564 : “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงทุนในระบบสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน” (Leave No One’s Health Behind, Invest in Health System for All)

และในปีนี้ 2565 ร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “สร้างโลกอย่างที่เราอยากจะให้เป็น สร้างอนาคตที่ดีสำหรับทุกคน” (International Universal Health Coverage Day 2022: Build the World We Want: A Healthy Future for All)

- การขับเคลื่อน “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ทำให้ประชากรทุกกลุ่มเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม สู่สุขภาพที่ดีของประชาชน นับเป็นการลงทุนสู่ความมั่นคงประเทศ

- ประเทศไทย ต้นแบบการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพประชาชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางออนไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือ คลิกที่นี่

12 ธันวาคม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล