"ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" โรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่งวันไหนบ้าง เช็กเลย

"ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" โรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่งวันไหนบ้าง เช็กเลย

ประเด็นเรื่องโรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่งเปิด "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็มกระตุ้นฟรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่า เป็นข้อมูลจริง

ประเด็นโรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่งเปิด "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็มกระตุ้นฟรี โดยสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทย มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ช่วงขาขึ้นของการระบาดโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนโดยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2565 มีผู้ป่วย 755 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ในส่วนของยา เวชภัณฑ์ และเตียงยังมีเพียงพอ

สำหรับข้อมูลการได้รับวัคซีน พบว่ามีประชาชนเข้ารับบริการ "ฉีดวัคซีนโควิด" มากขึ้น โดยที่ประชุมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เข้ารับการวัคซีน กรณีที่ผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 4 เข็ม ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 โดยเร็ว และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเกิน 4 เดือนขึ้นไป ขอให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็วเช่นกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการป่วยหนัก ลดการเสียชีวิต

โดยสามารถเข้ารับการ "ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" ตั้งแต่เข็มแรก - เข็มกระตุ้นได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่กำหนด และโรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง

โดยประชาชนสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ที่สะดวกในการรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2565 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง จะให้บริการเฉพาะบ่ายวันพุธและศุกร์ สำหรับผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรังที่มารับยาและยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น สำหรับในวันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่กำหนดประจำกลุ่มเขต ได้แก่

  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 (กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง)
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 (กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก)
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้)
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ)
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 (กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ)
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 10 แห่ง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นโรงพยาบาลตากสิน ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์เท่านั้น)

สำหรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถรับบริการที่หน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง เปิดให้บริการตรวจรักษา ณ ARI Clinic ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -12.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และวันเสาร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โทร 0-2221-2141-69

 

"ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" โรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่งวันไหนบ้าง เช็กเลย

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร