"ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" ที่ไหนบ้าง รวมมาให้ทุกจุดที่นี่ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

"ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" ที่ไหนบ้าง รวมมาให้ทุกจุดที่นี่ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ที่ไหนบ้าง ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์รวบรวมข้อมูลมาให้เกี่ยวกับจุดที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-5 ทั้งรูปแบบจองคิวลงทะเบียนและให้บริการแบบ Walk in และลงทะเบียนจองคิวทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ที่ไหนบ้าง ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์รวบรวมข้อมูลมาให้เกี่ยวกับจุดที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-5 ทั้งรูปแบบจองคิวลงทะเบียนและให้บริการแบบ Walk in ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดได้ที่นี่เลย

1.สถาบันโรคผิวหนัง 

ขยายวันที่ให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" ในวันธรรมดาเพิ่ม ประชาชนสามารถ Walk in เข้ามารับบริการวัคซีนในวันทำการจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ณ ชั้น 20 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 456 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

- ชนิดวัคซีนที่ให้บริการ

  • อายุ 12 ปีขึ้นไป วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) สามารถเลือกรูปแบบการฉีดเต็มโด๊ส ครึ่งโด๊ส หรือเข้าชั้นผิวหนัง
  • อายุ 5-11 ปี วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) รูปแบบการฉีดเต็มโด๊ส

เปิดให้บริการทั้งคนไทย และชาวต่างชาติทุกเข็มตั้งแต่เข็มที่ 1 ขึ้นไป โดยเข็มกระตุ้น ควรเว้นระยะห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วันหรือ 4 เดือน

หรือจองคิวล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

 

"ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" ที่ไหนบ้าง รวมมาให้ทุกจุดที่นี่ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

 

2.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำหรับประชาชนทั่วไป เข็ม 1, 2, 3, 4 และ 5 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนใหม่ จำนวน 300 คน ให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น. โดยจะเริ่มแจกบัตรคิว เวลา 11.30 น.

- เงื่อนไข

  • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ อายุ 12-18 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
  • หากต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เว้นระยะห่างจากเข็ม 2  อย่างน้อย 90 วัน 
  • หากต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 หรือ เข็มที่ 5 เว้นระยะห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน 
  • แสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือ หลักฐานการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ 
  • งดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เด็ก อายุ 5-12 ปี

 

"ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" ที่ไหนบ้าง รวมมาให้ทุกจุดที่นี่ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

3.สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม เข็ม 1-5 ทั่ว กทม. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โรงพยาบาลกลาง เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00น. ณ ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ โทร 02-225-1354

- โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00น. ณ ศูนย์การค้าแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ โทร 02-437-7677

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 14.00น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ส่วนวันศุกร์ วลา 08.00-14.00น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1

- โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00น. ณ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ และ วันอังคาร เวลา 08.00-12.00น. ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ โทร 02-429-3258

- โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องประกันสังคม โทร 084-215-3278 , 02-543-2090

- โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องทำแผลฉีดยา โทร 02-327-3049

- โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร โทร 02-444-3900 ต่อ 8878

- โรงพยาบาลสิรินธร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2

- โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2 โทร 02-452-7999

- โรงพยาบาลคลองสามวา เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก โทร 064-557-6009

- โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-พุธ เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1

 

"ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" ที่ไหนบ้าง รวมมาให้ทุกจุดที่นี่ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

 

4.ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

เปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2565 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ รวมถึงผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของอาการและลดการเสียชีวิต สามารถ Walk in เข้ารับบริการได้เวลา 08.00 - 16.00 น. หรือจองผ่านแอปฯ QueQ

- วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

- วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

- วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

"ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" ที่ไหนบ้าง รวมมาให้ทุกจุดที่นี่ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนท์พร้อม @Hospital ขอเชิญประชาชน ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่อยู่อาศัย เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 

วัคซีนที่ให้บริการ

  • วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาแดง) สำหรับเด็ก 6 เดือน-4 ปี
  • วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาส้ม) สำหรับเด็ก 5-11 ปี
  • วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาม่วง) สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป

- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.ไม่จำกัดจำนวนคน 

- โรงพยาบาลบางบัวทอง เปิดทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

- โรงพยาบาลบางใหญ่ เปิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.

- โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เปิดทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.30-15.00 น.

- โรงพยาบาลบางกรวย เปิดทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

- โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์ นนทบุรี เปิดทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.30-15.00 น.

- โรงพยาบาลไทรน้อย เปิดทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.

- โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิดทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.

- โรงพยาบาลปากเกร็ด 2 ถนน 345 เปิดทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.

ทั้งนี้ งดให้บริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

"ฉีดวัคซีนโควิดฟรี" ที่ไหนบ้าง รวมมาให้ทุกจุดที่นี่ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล