ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทุกเข็ม 1-5 อัปเดตล่าสุด Walk in - จองล่วงหน้า 11 จุดทั่ว กทม.

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทุกเข็ม 1-5 อัปเดตล่าสุด Walk in - จองล่วงหน้า 11 จุดทั่ว กทม.

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม เข็ม1-5 ทั่ว กทม. ในโรงพยาบาลสังกัดรูปแบบ Walk in และจองคิวล่วงหน้า 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม เข็ม1-5 ทั่ว กทม. ในโรงพยาบาลสังกัดรูปแบบ Walk in และจองคิวล่วงหน้า 

 

โดยสามารถเช็กรายละเอียดของแต่ละโรงพยาบาลได้ ที่นี่

1.โรงพยาบาลกลาง เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00น. ณ ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ โทร 02-225-1354

2. โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00น. ณ ศูนย์การค้าแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ โทร 02-437-7677

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 14.00น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ส่วนวันศุกร์ วลา 08.00-14.00น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเข็ม 1 - เข็ม 5 วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 14.30 น. (พักเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.)

เตรียมหลักฐานดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. หนังสือเดินทาง หรือบัตสีชมพู

3. ประวัติการฉีดวัคซีน

สอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ ศูนย์ BFC 0 2289 7986

เงื่อนไขการฉีด

 • ฉีดเข็ม 2 ห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลา 1 - 2 เดือน
 • ฉีดเข็ม 3 ห่างจากเข็มที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน
 • ฉีดเข็ม 4 ห่างจากเข็มที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน
 • ฉีดเข็ม 5 ห่างจากเข็มที่ 4 ระยะเวลา 4 เดือน
 • กรณีติดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ฉีดวัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

 

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทุกเข็ม 1-5 อัปเดตล่าสุด Walk in - จองล่วงหน้า 11 จุดทั่ว กทม.

 

4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00น. ณ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ และ วันอังคาร เวลา 08.00-12.00น. ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ โทร 02-429-3258

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องประกันสังคม โทร 084-215-3278 , 02-543-2090

6.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องทำแผลฉีดยา โทร 02-327-3049

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร โทร 02-444-3900 ต่อ 8878

8.โรงพยาบาลสิรินธร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 

นอกจากนี้ ยังให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ค่าบริการตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล) แบ่งเป็น

 • บริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาแดง สำหรับผู้ที่อายุ 6 เดือน - 4 ปี
 • บริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาส้ม สำหรับผู้ที่อายุ 5 – 11 ปี
 • บริการวัคซีน Pfizer ฝาม่วง สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป

ตามวันและเวลาในระบบ QueQ โดยลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ

ขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีน

1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดแอปฯ QueQ

2. เลือกศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.

3. เลือกศูนย์ฉีดวัคซีน (ตามอายุที่ต้องการ) โรงพยาบาลสิรินธร

4. กรอกข้อมูล

5. เลือกวันและเวลาที่ต้องการจอง กดยืนยัน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. สูติบัตร / บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น / หนังสือเดินทาง (Passport)

2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ

3. บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)

4. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 (ถ้ามี)

5. ปากกาส่วนตัว

สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดและต้องการฉีด สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ หลังติดเชื้อและรักษาหายดีแล้ว อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป

วันที่มารับบริการ ติดต่อจุดลงทะเบียนวัคซีน (ตรงข้ามเวชระเบียน) ชั้น 1 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร เวลา 13.00 - 15.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 023286901-19 ต่อ 17100 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทุกเข็ม 1-5 อัปเดตล่าสุด Walk in - จองล่วงหน้า 11 จุดทั่ว กทม.

 

9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2 โทร 02-452-7999

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สถาบันโรคผิวหนัง เปิด Walk in-จองคิว "วัคซีนโควิด-19" ทุกเข็มฟรี

- จองฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ ฟรีทุกเข็ม จองล่วงหน้า-Walk in เดือน ธ.ค.65 เช็กเลย

 

10.โรงพยาบาลคลองสามวา เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก โทร 064-557-6009

11.โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-พุธ เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1

นอกจากนี้ โรงพยาบาลบางนา เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีน Pfizer เนื่องจากมีผู้รับบริการจุดฉีดวัคซีนจำนวนมาก ทางหน่วยฉีดวัคซีน จึงขอปรับช่วงเวลาบริการดังนี้

 • เวลา 08.00 - 12.00 น. จำนวน 70 ราย
 • เวลา 13.00 - 15.00 น. จำนวน 40 ราย

ชาวต่างชาติ ค่าบริการ 120 บาท , ชาวไทย ไม่เสียค่าบริการ เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

เงื่อนไข 

 • ทุกเข็ม สำหรับอายุ 12 ปี ขึ้นไป 
 • เข็มที่ 1-3 พิจารณาตามระยะเวลาการได้รับวัคซีน
 • ตั้งแต่เข็มที่ 4 เป็นต้นไป (ระยะเวลาห่างอย่างน้อย 4 เดือน)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันที่ฉีดวัคซีน

1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/บัตรอื่นๆที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น passport

2.หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทุกเข็ม 1-5 อัปเดตล่าสุด Walk in - จองล่วงหน้า 11 จุดทั่ว กทม.

 

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทุกเข็ม 1-5 อัปเดตล่าสุด Walk in - จองล่วงหน้า 11 จุดทั่ว กทม.