สสส. เปิดโหลด 'WIND Training' แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี ถึง 30 พ.ย.นี้

สสส. เปิดโหลด 'WIND Training' แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี ถึง 30 พ.ย.นี้

สสส. นำความรู้และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน 'WIND Training' ช่วยออกแบบกิจกรรมทางกายเฉพาะบุคคลให้กับคนไทย ใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย

สสส. จับมือร่วมกับโครงการ WIND Training พัฒนา 9 ตารางกิจกรรมทางกายเฉพาะบุคคลในแอปพลิเคชัน WIND Training เพื่อมากระตุ้นให้คนไทย ขยัน ขยับเขยื้อน ลดการเนือยนิ่ง ทำร่างกายให้แข็งแรง ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อ NCDs

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ กล่าวว่า

"สสส.ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมกระตุ้นให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs สาเหตุสำคัญต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 75% ของประชากรไทย

ล่าสุด ร่วมกับโครงการ WIND Training พัฒนาโปรแกรมออกแบบตารางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลในแอปพลิเคชัน WIND Training ได้สำเร็จ สสส. เปิดโหลด 'WIND Training' แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี ถึง 30 พ.ย.นี้

และเป็นครั้งแรกของไทยที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ผสานความรู้ทั้งทฤษฎีและแนวปฏิบัติการ มีกิจกรรมทางกายเข้าไว้ด้วยกัน

ใช้งานง่าย ปฏิบัติตามได้สนุกสนาน เห็นผลเชิงสุขภาพได้จริง ช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีความปลอดภัยไร้อาการบาดเจ็บหลังปฏิบัติ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

ผู้ใช้แอปพลิเคชันฯ นี้เสมือนมีผู้ฝึกสอนการมีกิจกรรมทางกายส่วนตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สสส. เปิดโหลด 'WIND Training' แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี ถึง 30 พ.ย.นี้

และเมื่อปฏิบัติตามตารางกิจกรรมทางกายได้อย่างสม่ำเสมอ ก็เท่ากับมีกิจกรรรมทางกายที่เพียงพอตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระดับ 150 นาทีต่อสัปดาห์

ร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น พัฒนาความสามารถไปสู่กิจกรรมที่หนักได้มากขึ้น มีสุขภาวะเป็นภูมิคุ้มกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ

โปรแกรมนี้ รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความหลากหลายส่วนบุคคล สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ทุกสถานที่และทุกเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ละแวกบ้าน"

สสส. เปิดโหลด 'WIND Training' แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี ถึง 30 พ.ย.นี้

ประกอบไปด้วย 9 ตาราง เริ่มต้นตั้งแต่

  • ระดับพื้นฐาน 5 ตาราง

คือ เริ่มขยับกับ สสส, เลิกอยู่นิ่ง เดินวิ่ง 3 โล, ฮัลโล 5 โลแรก, วิ่งแล้วติดใจ ขอไป 10 โล,  หุ่นฟิตติดบ้าน เพื่อสร้างแรงจูงใจ ปรับสมดุลร่างกาย เพิ่มความมั่นใจ ก่อนขยับไปสู่...

  • ระดับหนักขึ้น 4 ตาราง

คือ ลดน้ำหนักดักโรค, วิ่งรักษาความฟิต, 5 โลช้าไป ซ้อมใหม่ให้เร็วขึ้น, 10 โล โชว์สปีด

ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS โดยผู้เพิ่งเริ่มต้นใช้ รหัส ‘สสส-2022’ ส่วนในระดับที่หนักขึ้นใช้รหัส ‘สสส-2022/2’

สสส. เปิดโหลด 'WIND Training' แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี ถึง 30 พ.ย.นี้

  • ผู้ช่วยออกกำลังกายสุดไฮเทค  

นพ.ภัทรภณ อติเมธิน ผู้จัดการโครงการ WIND Training ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน WIND Training กล่าวว่า

"แอปพลิเคชันนี้เกิดจากแนวคิดป้องกันและลดอาการบาดเจ็บ จากการมีกิจกรรมทางกายประเภทวิ่ง

โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่หัวเข่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยจำนวนสูงมากในทุกๆ ปี เนื่องวิ่งผิดวิธี, ซ้อมแบบไม่มีแผน, ซ้อมหนักเกินไป

และวิ่งตามเพื่อนโดยไม่ได้ดูศักยภาพร่างกายตัวเอง ซึ่งเมื่อเกิดการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าเรื้อรังก็จะนำไปสู่โรคเข่าเสื่อม

แอปพลิเคชัน WIND Training มีประเภทกิจกรรมทางกายเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งสอดคล้องกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่สำหรับคนทุกเพศทุกวัยมากขึ้น

สสส. เปิดโหลด 'WIND Training' แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี ถึง 30 พ.ย.นี้

สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ทั้งภายในบริเวณบ้าน, ละแวกบ้าน หรือพื้นที่จำกัด เช่น การทำงานบ้าน, การขยับเขยื้อนร่างกาย, การเดินหรือวิ่ง โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม

โดยระบบการทำงานของแอปพลิเคชั่นเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและความสามารถในการมีกิจกรรมทางกายจากพื้นฐานของผู้ใช้เฉพาะราย

เพื่อประมวลผลและสรุปเป็นตารางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลนนำไปฝึกปฏิบัติตาม

จุดเด่นอยู่ที่ความแตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ส่วนใหญ่วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติของผู้ใช้งานแบบองค์รวม

ส่งผลให้ผู้ใช้ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร จากศักยภาพและความทนทานทางกายที่แตกต่างกัน จนเกิดอาการบาดเจ็บ จนเลิกล้มการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน นำไปสู่โรคไม่ติดต่อ NCDs ในที่สุด

สสส. เปิดโหลด 'WIND Training' แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี ถึง 30 พ.ย.นี้

แอปพลิเคชันนี้มีระบบวิเคราะห์เพื่อกำหนดตารางกิจกรรมทางกายที่มีความแตกต่างกันถึง 60,000 รูปแบบเฉพาะบุคคล โดยจัดส่งให้ผู้ใช้ได้ปฏิบัติตามในทุกวันและทุกสัปดาห์

ซึ่งจะปรับเพิ่มระดับความหนักของการออกแรงมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำของตาราง แต่หากไม่สามารถทำได้

ระบบเอไอจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับตารางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมใหม่ต่อไป ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งผู้ที่ไม่เคยมีกิจกรรมทางกายที่ต้องการเริ่มปฏิบัติ แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นได้อย่างไร

รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว ปฏิบัติตามได้อย่างมีความปลอดภัย ลดอาการบาดเจ็บ กระตุ้นให้มีวินัยทำกิจกรรมทางกายได้สม่ำเสมอ สร้างความมั่นใจในการปรับระดับกิจกรรมทางกายให้หนักขึ้น

สสส. เปิดโหลด 'WIND Training' แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี ถึง 30 พ.ย.นี้

สสส. เปิดให้ผู้สนใจใช้แอปพลิเคชัน WIND Training ฝึกซ้อมวิ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

‘วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ Thai Health Day Run 2022’ Ready to Move On ในวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ สวนเบญจกิติ

ตามระยะทางที่ได้สมัคร คือ 2.5 กม.ใช้รหัส 3KTHDR / ระยะทาง 5 กม. ใช้รหัส 5 KTHDR / ระยะทาง 10 กม. ใข้รหัส 10KTHDR

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นี้